Energie míst
BRUSNÉ …

Malá vesnička v oblasti Hostýnských vrchů,

ústící do Rusavského údolí,

pro mne místo plné energie Země a Vody

se soutokem říček Brusenka a Rusava,

jež před rokem vstoupilo do mého života.

Já jsem si ho tak velmi ráda zvolila

jako svůj další bod pro život a své poslání.

Ještě nějaký čas potrvá než na pozemku,

který jsem vloni získala, vyroste mé bydlo

a také místo pro setkávání a sdílení Hostsféra.

Legislativa dnes připomíná neprostupnou džungli,

stejně mnohovrstevnatou, jakou jsem před lety

poznala na opačné straně zeměkoule.

To nic… mám přece všechen čas Vesmíru.

Brusné je místem, kde se silné energie

z Hostejnského oppida roztáčejí dole

v údolí a opírají se o Břestecký hřbet.

Energie z této apsidy se následně mísí

spolu s toky energií z protějšího kopce,

na němž stojí rozpadlé ruiny hradu Křídlo,

ale i z dalších okolních malých pyramidek

vrcholů Barvínek, Poschlé a Javorčí a vzdálené Lysiny.

Výhled na ně mě fascinuje pokaždé, co tam trávím čas.

Brusné se tím stává energetickým vortexem,

který posílá výživné energie do Moravské Brány

směrem na Protivanov, Přerov, Tovačov

a dál ke Svatému Kopečku u Olomouce.

Tato místa to velmi potřebují,

jelikož stále nesou protonaci minulosti,

to je vojenských střetů a dobyvatelských energií.

Pod mlýnem Brusenka až po soutok s říčkou Rusavou

se tok energie mísí s divokou energií z Rusavského údolí.

Je podobná průvanu a proudí svižně celým údolím.

Z pyramidy Čecher a od vrcholu Pardusu,

kde Rusava pramení, stékají probuzené dračí energie,

které jsou silně jangové, potřebují vyvážit vodním živlem,

a proto jsou tak velmi vhodné zbudované vodní plochy

místních brusenských rybníků a jezírek, ale také

uzemňující původní aleje s korunami velmi starých jasanů a líp.

Díky rozsáhlým holinám, které odhalují poslední roky

skutečné tvary hostýnských kopců,

lidé brzy začnou vidět jiné souvislosti,

a tím se ještě více síla těchto toků zaktivuje.

Časem vše uvidíme jinak než doposud známe.

Podobně jako se udělo třeba ve Visoku v Bosně,

nebo na našem území v oblasti Karlštejna, Znojemska

nebo v údolí Beskyd s vortexem v Čeladné.

Ano, myslím tím energie pyramidálních údolí.

Jsem milovnicí silových míst

a tak mi život takové místo dopřál.

Děkuji za něj a věřím, že se budu o něj s láskou starat.

Duch toho místa je starý a moudrý

a my dva se nepotkáváme úplně poprvé.

Jak píše P. Coelho v v knize Alchymista

„Vše co se stane jednou, už se stát nikdy nemusí,

ale vše co se stane dvakrát, stane se i potřetí…“

Potenciál tohoto místa je obrovský

a tak probouzí i ten můj.

Vy, co se setkáváte se mnou na Slovíčku,

už víte, že každé slovo i písmeno,

tedy i název místa má svůj energetický symbolický výklad.

Tady je výklad pro místo B R U S N É

CÍLEM TVÉ CESTY JE SPOJIT VŠECHNY ŽIVLY, HUDBU SFÉR

A ENERGII MÍSTA ZCELA NOVÝM PŘÍSTUPEM K PŘIROZENÉMU LÉČENÍ,

VYTVOŘIT OSU A VŠE VYLADIT/VYBROUSIT/

A TÍM TAK NASTOLIT PŘIROZENOU HARMONII CELKU.

Děkuji

 

18.4.2022 iva dechživota

 

 

 

 

 

Dech Ze-mě Moravy I.

„Dech Země je nekonečně tvořivý

a vše v něm se neustále proměňuje.

Tančíme v jeho rytmu, proudí v nás,

pulzuje a tím dává o sobě vědět.“

 

Pohled na územní mapu Moravy ,

která je z období J.A. Komenského

a mě osobně nejsilněji oslovila,

vytváří také neustále se proměňující obraz.

V něm Bytosti hor promlouvají,

a to každá vlastním jazykem,

s celým moravským prostorem,

zároveň jsou jeho strážci a rovněž

generátory naturelní dračí energie.

Shora dolů to je od severní hranice až po tu jižní,

podél celého toku hlavní moravské řeky Moravy

a velkého množství jejich přítoků,

tu máme ještě značné spolupůsobení sil Bytosti Vod,

ale k energiím konkrétních moravských řek

se rozepíšu později.

Lidé citlivě vnímající krajinu vědí,

že místa spolu vždy vzájemně komunikují,

jelikož různorodá energie krajinou nekonečně teče

a stále kopíruje původní a trvale energeticky

zadanou předlohu krystalické mřížky Země.

Ta má za úkol udržovat možnost života na Zemi,

tímto je českomoravská kotlina spolu se svým

světelným jazykem v Evropě unikát.

Území pak tepe různě. Místní historie událostí

způsobuje, že někde jsou toky energií více či méně

omezeny, přetnuty nebo jejich snížený průtok drží

kolektivní /morfogenní/ pole, rodová pouta,

zvyklosti a tradice /egregory/,

to je zdejší mentalita obyvatel,

žijících v daném místě, nejčastěji v okolí velkých řek.

Řeky, stejně jako sám živel Vody,

totiž mají schopnost stále krajinou hýbat,

tančit v ní, ředit, rozpouštět a ponoukat

uzavírat vše staré.

Člověka vždy vezmou na milost,

oživne-li v něm znovu radost ze života.

VODA nemá hranice, buď úplně zmizí v Zemi

nebo si přitáhne pozornost, když sama chce,

a způsobí klidně i povodeň.

Je prostě svéhlavá.

Také všichni známe pověsti o zázračném působení

pramenů, ty neustále tryskají nebo jen klidně vytékají

a dávají vodu z nitra Země.

Lze je změřit jako silné zářiče energie.

Voda je léčivá a objeví se tam,

kde je v lidských příbězích obsažena pokora, vděčnost

a láska k životu. Taky radostné tvoření.

Proto někde chybí voda a vzorec vody je v tom místě uzamčen.

Na mých cestách jsem viděla území třeba na Balkáně,

kde najdete úplně vyschlá koryta řek, zde se voda ztrácí.

Suchem vyprahlá půda je pak požáry sice také očištěna,

ale odemknout vodu mohou pouze lidská srdce.

Lidé se odjakživa u vody drží a okolo řek budují města,

protože řeky dávají všem městům život,

tančí skrze ně, propojují svými mosty oba břehy,

i když je výší hladiny vody paradoxně řeky neustále ohrožují.

Ještě bych se ráda zmínila o jménech řek.

Sama řeka ví, jak se jmenuje a bytostně to vysílá do okolí.

Kdysi lidé uměli jméno vyčíst z jejího pole,

proto jejich původní názvy pokorně ctili.

Příkladem je symfonie Vltava, ač hluchý Bedřich Smetana,

vyslyšel její poselství a zapsal  vše do tónů,

které doposud pohnou opravdu s každým, kdo je zaslechne.

Proto je řeka Vltava, českou řekou z Hvězd,

otevírá spoutaná srdce.

Vždyť v její blízkosti nalézáme přenádherné polodrahokamy,

zelené vltavíny, skulptované skelné úlomky spadlého meteoritu.

 

Jinou zajímavou souvislost ke jménům řek

dává fakt, že na území Srbska,

v oblasti podél Dunaje zvané Vinče,

najdeme nejen sídla prastarých civilizací

z doby 7 tisíc let př.n.l. v podobě na sebe

vrstvených měst podobným těm,

jaké jsem viděla v Izraeli /oblast Jericha/,

ale zde na srbském území se do Dunaje

rovněž vlévá řeka Morava

a okolní města se jmenují podobně jako ta u nás.

Najdeme zde kroutící se meandry Moravy v úžasných

a energeticky velmi silovým místech Ovčaru a Kablaru,

která připomínají spíše krajinu, kterou znám z Peru.

Toto místo je energeticky spojeno také

s bosenskými pyramidami ve Visoku a srbskou

pyramidou Rtanj.

Dnes už není důležité, která z generací migrantů

založila podobná území u nás, ale co víme,

že tito lidé ctili řeky tím, že jim dali stejná jména.

Staré civilizace používali k rozpohybování toků

energií krajiny různé typy spirály,

které vytvářely přímo v krajině.

Ty přirozeně roztáčely tok energií,

očišťovaly místa od daných nečistot

nebo koncentrovaly energie silných míst,

aby sytila ta slabší.

Spirály mohou být pravotočivé,

ty dovolují energii šířit se a růst

nebo levotočivé, ty podporují koncentraci

na sílu ve svém centru.

Jednu z nejsilnějších sil Universa představuje

galaktická spirála … je tancem, který nikdy nekončí.

Je symbolem věčného pohybu a změny,

prapůvodní rytmus života a vír plný síly.

Tak i my dnes začneme spirálou,

a to v úplném středu Moravy,

který tvoří nepříliš vysoký kopec

Předina 313m n.m.

GPS 49.3855322N  17.1228456E

Místo označené jako geografický střed Moravy.

Toto místo je tedy nyní středem energetické spirály,

po níž se začínáme od teď pohybovat oběma směry

ke všem hraničním oblastem Moravy.

Na každém dně se vždy setkáme se vším tak, jak to skutečně je.

Prozřeme, už to nejde nikam dál a musíme to přijmout.

Tato opravdovost nám pak nedovolí více se klamat,

namlouvat si něco nebo se na někoho vymlouvat.

Vše je jasné, pojmenované, jiná volba neexistuje.

Taková místa pak přitahují bitvy mužů tváří v tvář.

I tady takové stopy můžete nacítít.

Úplně tu ztěžknou nohy,

krajina je poseta hutnou energií konců.

Takových oblastí velkých moravských bitev

najdeme v okolí víc, tzv. Moravské pole

u Tovačova /soutok Moravy a Bečvy/,

všude tady můžete nalézt otisky soubojů

a bitev od dob Jantarové stezky.

Na každém dně také najdeme vždy minerální prameny.

Nedaleko jsou Skalka-lázně.

GPS 49.4031711N, 17.1724519E

Mě zaujalo toto místo hned dvakrát.

Velmi intenzivně páchnoucí sirovodíková minerální voda

je obsahem silvinu v Česku jedinečná,

podobné složení léčivé vody najdeme pouze v Itálii a Rakousku.

Léčivý učinek má zejména na zánětlivé procesy a pohybové nemoci,

jak typické pro dno.

V areálu lázní jsem ale objevila ještě jednu raritu.

Park prastarých třešní, neskutečných tvarů.

Stromy promlouvají  jako byste byli v pohádkovém lese.

Jejich příběhy vás pohltí vás a vy se ztratíte v čase.

Od kouzelných příběhů zase o krok dál.

iva dechživota

 

 

PROJEKT 2021 „DECH ZE-MĚ MORAVY“

 

„JSEM ZE-MĚ A ZEMĚ JE ZE-MĚ“

MILUJI MORAVU A ONA MILUJE MĚ.

ZPĚTNOU VAZBOU JE MI SÁM ŽIVOT 

NAPLNĚNÝ ZVLÁŠTNÍM POCITEM,

ŽE KRAJ JE TO K ŽIVOTU NÁROČNÝ,

ALE ZÁROVEŇ OKOUZLUJÍCÍ,

POKUD JEJ ČLOVĚK POCHOPÍ, VNÍMÁ

A NÁSLEDNĚ KONÁ V SOULADU S NÍM.

PRAVDĚPODOBNĚ VEDENA VESMÍRNOU SILOU

A PEČLIVÝM DLOUHOLETÝM POZNÁVÁNÍM

JEJÍ NESMÍRNÉ KRÁSY, KE MĚ  PŘIŠEL ZÁMĚR,

DOVOLIT SI VÁS PROVÁZET JEJÍM ÚZEMÍM.

Dnes máme v kalendáři magické datum 1202/2021,

nadešel tedy čas začít publikovat na toto rozsáhlé téma.

Projekt, jehož součástí byla dlouhá příprava, sbírání informací i inspirací,

prožitků při rituálech na oněch místech a také kus života,

stráveného na cestách nejen po celém území Moravy, ale i mimo ni.

Cest mnohokrát spojených, křížených a zkoumaných z různých úrovní vědomí,

jehož výstupem by měl být ucelený pohled na krajinu s krátkými příběhy,

které vždy na těch místech přicházejí.

Místa si vás prostě zavolají, když potřebují pohladit, podpořit

nebo i energeticky ošetřit, aby mohla krajina díky lidem a pro lidi ožít.

Tentýž dar od míst můžete obdržet i vy. Tak to na matičce Zemi chodí.

Záměrem je poskytnout pohled jedinečný, autentický,

vedený mým vnitřním hlasem a poutavou láskou k místům,

ale i citlivým nacítěním na energii krajiny a vzkazů od ní.

Mohl by tak stát i pro vás inspirací, kam se někdy vydat,

nechat se unášet a třeba se i léčit nebo se jen tak toulat krajinou.

Pohybovat se budeme od samého středu Moravy po vinoucí se spirále

odstředivě až po samé hranice Moravy.

Tak užívejte přátelé. iva dechživota

Energetické změny na zemi

Kalendář roku 2016 ukazuje již vyšší květnová data
a oznamuje tím, že se blíží období léta. Právě Vám,
kdo si přestáváte uvědomovat stará časová data,
kterých jste se drželi, abyste se vůbec nějak dokázali
orientovat v sobě a nyní jste trochu udiveně ve stavu,
kdy je Vám vlastně jedno jak venku je a co říká kalendář,
je určeno toto inspirační zamyšlení.
Posunuli jsme se do jiné úrovně vnímání,
a to bez rozdílu, jestli jsme si to vědomě přáli nebo ne.

Potkáváme se poprvé…

Naše planeta, jakožto třetí v pořadí,
je důležitou součástí Sluneční soustavy.
Je tedy stejně tak jako ostatní planety vtažena do dějů,
které se začaly kumulovat již od devadesátých let
dvacátého století a ovlivňovat procesy na každé z nich.
Děje působí synergicky všechny najednou,
což je neobvyklá situace. Obrovské nárůsty
různých druhů kosmických energií, které sem přicházejí,
mění nejen podobu Země, ale také vnímání lidí a dostávají
lidské vědomí do vyšších úrovní vibrací.
Mezi ty zásadní patří příliv exotických energií
z Galaktického centra, průchod Sluneční soustavy
fotonovým pásem nebo slaďování
párových energií v galaxii Andromedy.
K obzvláště exotickým jevům patří průlet planetky Rudý Avatar,
která má oběžnou dráhu 35 tisíc let. Nyní se k nám opět přibližuje
a již nějakou dobu způsobuje atypické zbarvení oblohy od červené
až po bronzové odstíny spektra. Od konce roku 2017 by měla být
pozorovatelná na obloze. Její nebezpečí je tepelného charakteru,
vysílá totiž megadávky infračerveného záření, které rozehřívají planetu
jako obří mikrovlnná trouba. Všechny tyto aspekty mění stav na planetě
Zemi zcela zásadním způsobem. Mění se geomagnetické pole Země,
rozžhavuje se feronové jádro Země, zvyšují se pohyby podmořských desek,
probouzí se seismická aktivita a stoupá oteplování planety.
Častěji dochází k desorientaci celých kolonií živočichů,
například velryb nebo ptáků.