Kdo jsem
SVĚT NARUBY A JÁ V ROCE 2022

Svět sice naruby, nohama vzhůru,

přesto ve spojení s Vyšším Já,

v tarotu velký dar pozice Viselce,

svlečeného životem do naha,

navenek nehybného a pasivního,

ale uvnitř v rovnováze,

harmonii a vnitřním klidu.

S laskavým dovolením si do svého příspěvku

vypůjčím z fb fotku jednoho mladého přítele,

známe se a víme o sobě dlouhá léta,

před lety se díky zkratu probudil,

pak léta putoval světem a našel se.

Od té doby jde vědomou cestou,

děkuji Martine za inspirující

pozici na fotofrafii i tvůj příběh.

Prošli jsme jako lidstvo na jaře další frekvenční branou,

rychlost rozpadu temnoty začíná být neuvěřitelná,

silná kosmická radiace shora je léčivá v tom,

že neponechá pohromadě nic co je těžké,

rozkládá vše, co už neunese tempo

s vyšší vibrací na Zemi,

to proto se věci dějí tak intenzivně,

včetně záměrného utváření iluze strachu,

že se jedná o stav apokalypsy.

Už toto rozděluje jednoduše svět,

není dokonalejšího procesu.

Vyzývá to všechny, nejen nás probuzené

za hóódně zvláštních okolností,

k úplně nové cestě,

a to se vším, co nás na ní provází…

jako na houpačce přináší střídavě bolesti

fyzického těla, závratě a poruchy smyslů,

propady psychiky, temné noci duše,

staré strachy, útržky minulých životů,

záblesky z minulosti i budoucnosti

a následné prosby nahoru k Duchu,

co se to vůbec po mně žádá?

Bez vyššího principu, i ten se v každém

může vynořit odněkud z hlubin duše,

to je mravnosti, laskavosti a lidskosti k sobě

nastává u mnohých ještě větší vnitřní napětí.

Lidé jsou zmatení a chytají se čehokoliv,

co je alespoň malinko zpomalí, i to je v pořádku.

Nadechnout se… ale hledat se dál.

Těm, co úpně odmítají změny

nebo před nimi zavírají oči,

podmínky ke změně rádo zprostředkuje

jejich nejbližší okolí.

Jako by se dělo vše najednou,

přítomnost je tak plná,

že připomíná pohádku Hrnečku vař,

občas se nám chce zakřičet

už stačí, sakra už dooost…

prosím alespoň na chvíli přestaň Vesmíre…

A on sice slyší, ale neudělá to,

potřebuje nás dále vysvlékat z vrstev,

které brání velbloudovi v průchodu uchem jehly…

Jsme jako mystičtí hrdinové,

co jdou po cestě zasvěcení

k vítězství sama nad sebou.

I na scéně ezo-světa se dějí velké změny…

lidé jsou již unaveni a za více jak dva roky

překrmeni online informacemi,

rychlokurzy k osvícení z tepla domova,

také velmi často exponovanou snahou těch,

co ještě stále chtějí páchat dobro pro všechny,

a to kázat jak se má probudit celá společnost.

Transformace není kolektivní proces.

Individualita a vlastní cesta jsou jediným klíčem.

A taky neustálá změna,

která se nyní zabydluje v každodenní realitě.

Každý jsme v tom úplně sám,

a také sám sobě nejlepším léčitelem,

a pokud udržíme pozornost ke své vlastní cestě,

o které nevíme dopředu téměř nic, projdeme čímkoliv.

Praví inspirátoři a průvodci transformací,

jsou na své cestě zkoušeni stejně jako jejich klienti.

Poznáte je jednoduše, příliš nekřičí do světa,

nekážou stále dokola to, jak by se…

a jejich život je také plný změn, inspirujou vás jinak…

svým přístupem k sobě, otevřeností a pravdivostí,

a vnitřním klidem bez příkras.

Mění se také jejich přístup k vám,

všechny původní metodiky postupně ztratí sílu,

a to rychlostí poplatné době posledních let.

Nic nezůstává stálé. Je třeba se stále učit

novým přístupům, symbolickému myšlení

a stále větší synchronicitě.

Taky mě se tato doba silně dotýká

jak osobně tak i jako terapeuta,

vlastně vše je každým dnem jiné…

Ten obraz, který často vidím ve vizích

je stará zaprášená truhlice,

když ji otevřu, je tam kalamář a brko.

A tak taky hledám odpověď,

mám-li psát, tak o čem…

mám-li předávat, jakou formou…

Zatím píšu svůj vlastní příběh života

a vedu setkávání podobně naladěných bytostí.

Záměrem setkávání a konzultací se mnou

nejsou „dobře míněné rady“ jak na to,

výstupem je pouze jakýsi D.O.T.E.K.

Lidé to těžko pak dokážou popsat slovy, taky není třeba slov.

Má forma zvukové masáže obnáší

terapeutické vyladění fyzického těla

a pak skrze intuitivní rozezvučení těla léčivými tóny,

zprostředkuje dotek s něčím vyšším,

říkejme tomu stav hladiny vyššího vědomí,

to dočista stačí… pouze se dotknout

a vytvořit pomyslný most- spojení,

po terapii si jdeme každý cestou svého příběhu.

Při zrození člověka Duch s matkou Zemí

a spojením rodičů vytvoří tělo.

Duch nepřestane mít spojení s každou naší buňkou

až do okamžiku smrti, to jen my s ním ztracíme

spojení výmazem paměti hned po narození.

Spojení lze znovunavázat přes Vyšší Já,

zdravé vnitřní dítě a silný solar plexus,

místem aktivace je zadní část mozku-Varolův most.

Naše Vyšší Já mnohokrát za vteřinu kontaktuje

naše fyzické tělo s Duchem,

nevíme-li to- děje se to nevědomě,

Duch jediný totiž zná tajemství,

jaká je naše cesta a v čem jsme jedineční.

Můžete ho znovu objevit.

Dotek skrze zvuk je dotekem s ním.

Jednou ho každý zaslechne jasně

a tak ozřejmí své poslání tady.

iva dechživota 9.4.2022

 

 

 

Kdo jsem v roce 2021

„Život je jednoduchý a přirozený

a to za předpokladu,

že jsme schopni ho takovým ponechat.“

 

Vyplňuje se mi vše s lehkostí,

ačkoliv někdy dechberoucí až neuvěřitelnou rychlostí,

a přesto laskavým plynutím.

Vsadila jsem na dvě karty, jasnost a jednoduchost.

Vše, čemu si dovolím říkat „vlastní tvorba života“.

Na konci je spokojenost, blažený pocit vnitřního klidu.

Mými průvodci jsou sama příroda,

krásná a silná místa naší českomoravské země,

a neochvějně také léčivý zvuk,

který mi stále více napomáhá v mém poslání tady.

Žiji tam, kde se mi líbí žít.

Jsem s těmi, se kterými se mi líbí sdílet.

Svůj život naplňuji každodenními činy,

které mi přináší radost a dostatek všeho,

co k žití potřebuji.

Děkuji za to, iva dechživota

 

 

Kdo jsem v roce 2020

Na soutoku, přesto dále už každý sám za sebe…
Kouzelné a silné místo soutoku dvou řek pod Děvínem.
Potkávají se tu ženský/Morava/ a mužský princip /Dunaj/,
aby se spojily a šli dále životem společně.
Toto místo, které miluji a ráda tam jsem,
jsem si zvolila pro rituální rozpojení
a ukončení jedné společné cesty.
A rovněž abych zprávu veřejně oznámila našim klientům.
Od teď už jdeme každý svojí cestou osobně i profesně.

Za sedm let jsme společně ušli opravdový kus cesty,
plné nových objevů a kouzelných zážitků,
také mnohých uzdravení, souvisejících se společným
tandemovým léčením, muzikoterapií
a buněčným laděním léčivými frekvencemi.
Je za námi nespočet vlastních životních posunů,
sebepoznání, zážitkového cestování
a poutí silovými zónami celé Evropy.
Děkuji za vše, co jsem mohla s Tebou prožít.
S láskou k sobě iva-dech života

Rok 2020 přináší opravdu spoustu konců,

také server Blog.cz končí k 15.8.2020.

Tedy končí i původní podoba mého blogu:

www.etiko-zlin.blog.cz

Moje úplně nové stránky,

na kterých se právě nacházíte,

budou plné informací, vzdělávacích akcí,

společných poutí krajinou

a autorských článků nejen o léčení zvukem.

Aktuální starší příspěvky tady najdete také.

Těším se na setkávání s Vámi

iva-dech života

Kdo jsem v roce 2019

Cítím se plně v sobě!
Ten pocit je zvláštní tím,
že stále můžeme nacházet místa,
která jsou v nás nepoznaná.
Právě to umožňuje dnešní transformační doba.
Již velmi dobře a citlivě rozeznáváme,
kdy se jedná o vnitřní blok s uloženou emoci,
kde jsme kdysi s ohledem na okolí opustili přítomnost,
a tím sebe, tedy sebe zradili a dovolili sami sebe zranit.
Naše tělo si to stále pamatuje,
vše je uloženo v buněčné paměti.
Vychází to na povrch, prožíváme
ty situace znovu, bolí to.

Cítím v sobě původní kořeny!
Lákají mě všechny směry,
které s touto tématikou souvisí.
Je celkem složité zachovat si přirozený odstup,
jako se vším, co se najednou objeví a vytryskne velkou silou,
až nakonec mnoho lidí podlehne tomu proudu natolik,
že je prvotní vlna spláchne a oni znova sami sebe ztrácejí.
Držím se své cesty a užívám jen to,
čím si sama nejprve projdu, cítím a jsem přesvědčená,
že se má smysl tím zabývat
a především má to i správné načasování.
Mnohdy totiž na některé věci nenastal ještě ten správný čas.

Cítím potřebu být sama za sebe v každý jeden okamžik!
Tvořit si svůj život se vší osobní zodpovědností,
být vyváženě sama se sebou i všemi okolo mě.
Milovat a přijímat vše, co život přináší.
Pochopit každou buňku svého těla,
uzdravit ji a naladit tak,
aby s radostí zněla s ostatními.

Cítím potřebu dát to ostatním!
Být v souladu s mým partnerem, svými dětmi, svým rodem,
abych ostatní inspirovala, naladila je a ukázala jim cestu
svým žitím tady a teď.
S láskou iva-dech života

Kdo jsem v roce 2018

Není smysluplnější činnosti než trvalá touha se poznat.
Poté se dostaneš do stavu, kdy se naplníš sám v sobě,
budeš spokojený, šťastný a naplněný sám ze sebe.
A svět kolem bude jen tvé zrcadlo, prolézačka a bludiště plné překvapení.
Jak poznáš, že ses přijal, přijala?
V okamžiku, kdy začneš milovat lidi, bez rozdílu a bez podmínek.

Věř tomu, že každý člověk dělá vše pro to, aby byl milován,
každý touží po lásce. Dělá vše pro to, aby tento pocit získal.
Dokonce i zlo v lidech je výkřikem zoufalé touhy
po přijetí, respektu a potřebnosti.
Ale láska je stav, který v sobě máme vždy,
je jako plamen.
Někdy skomírající, někdy plápolající.
Nehledáme lásku, hledáme způsob, jak ji v sobě zažehnout,
a ten druhý není tvá láska, je jen palivem tvé lásky.