Herbální medicína
Herbální medicína

Před vyříznutím větve,
odstraněním stromu nebo květiny informujte
Ducha stromu nebo rostliny o tom, co děláte,
aby mohl z tohoto místa stáhnout energii
a necítil se tak tvrdě řez.

Když vstoupíte do přírody a chcete vzít kámen,
který byl v řece, zeptejte se hlídače řeky,
jestli vám dovolí vzít jeden z jeho svatých kamenů.
Pokud potřebujete vylézt na horu
nebo vyrazit na pouť do džungle,
požádejte Duchy a strážce tohoto místa o povolení.
Je velmi důležité komunikovat, i když neslyšíte,
neposloucháte nebo nevidíte.

S úctou vstupte kamkoliv, protože celá příroda vás vidí a slyší.
Každý pohyb v mikrokosmu má velký vliv na celé Universum.
Když se přiblížíte k vegetaci, poděkujte mu za lék,
který pro vás má. Je pro vás darem.

Vezměte pouze takové množství, jaké potřebujete.
Uctívejte život ve svých různých formách
a buďte si vědomi, že každá bytost zde plní svůj účel,
nic nebylo vytvořeno, aby naplnilo prostor,
všechno a všichni jsou zde, aby prožívali,
rozpomněli se na své poslání,
objevili ve své paměti, kdo jsou
a probudili se ze svatého snu,
a to proto, aby se jednou mohli vrátit domů.