Terapeutické ladění zvukem
NOVÉ PŘÍSTUPY KE ZDRAVÍ 2023

Všechno se nyní hodně rychle mění…

Změní se brzy i terapeutický přístup k lidskému tělu.

Mnohé co platilo bude úplně jinak.

To nejtěžší bude opustit vše staré…

musí padnout spousta metod a technik,

aby nechaly vstoupit léčivé techniky nové,

takové které odpovídají současným frekvencím.

 

Změnu vnímání lidského těla

bychom mohli popsat jako schopnost

každého člověka udržovat energii v těle tak,

aby přinášela nejen klid nulového bodu,

schopnost cítít a prožívat,

ale i sílu a moc cokoliv zrealizovat

sám za sebe bez pomoci.

 

Étherická kosmická energie která nyní kolem nás je,

se stává pro těla mnohých lidí nestravitelná,

vyvolává v nich neklid, roztříštěnost a nesoulad,

vleklé stavy únavy a nechuti cokoliv konat.

Jiným pólem je stav, kdy sice tělo energii přijme,

ale neumí s ní nijak naložit.

Na to reaguje především energie jater a ledvin,

které jsou nyní nejvyčerpanějším orgánem.

Tak přichází podivné stavy houpání a točení hlavy,

velké horkosti střídající se s zimnicí hlavně v noci,

pocení a nespavost, chřipkové stavy s horečkami,

změny nálad a zmatenost, co jen se to se mnou děje.

Pocity jako bych byl nemocen a další den nic z toho není.

Bílá medicína moc neví co s tím

a kolečko dalších vyšetření je časově v nedohlednu.

Vakcinace to vše jen umocnila.

 

Zvuk a voda je jedním z nových fenoménů doby.

Ano tak jednoduché to je.

Když lidské tělo pomocí léčivé frekvence uvedete do relaxu,

naučíte se dát mu absolutní pozornost, sladíte se s ním,

nastane stav kdy pomalu začnete rozumět jeho signálům.

Rozumět sami sobě skrze tělo. Zapomněli jsme to…

Myslet tělem a konat myslí.

Vše se začne postupně měnit, rozpouštět a tát.

Zvuk se dostane snadněji dovnitř buněk,

buněčná membrána zprostupní pomocí strukturované vody,

kterou začnete užívat a tím se změní flexibilita v těle

na více úrovních. Vše v organismu ožije pouze návratem

k přirozené frekvenci tkání.

Otevře se vodoprostupnost fascií a jemnohmotných nádí v těle,

na úrovni toků tekutin se oživí krev a doslova se energeticky naplní.

Pročistí a rozpohybuje se lymfa a přebytečné otoky z těla zmizí.

Postupně se aktivuje nový systém diafragmových disků,

ty se sladí a roztančí.

Nastaví se přirozený rytmus a dech života,

který má každý člověk svůj tedy zcela individuální.

Nelze tedy získat přesný návod k sobě zvenčí pomocí nějaké metodiky.

Vše se děje ne přes hlavu ale přes buněčnou paměť těla.

Prakticky a jednoduše.

Bez úsilí a tlaku se frekvenčně vyladí

a plazmaticky pak propojí vše se vším do celistvosti.

S každou další návštěvou porozumíte svému tělu více.

Začnete vnímat jemnohmotný svět vašeho těla,

jehož nekonečný potenciál vás naučím využívat.

Naučíte se komunikovat s tělem tak,

aby nastala spolupráce a rovnováha těla a mysli.

Pocítíte harmonický stav.

Aktivujete oblast pericardu a otevřete své srdce.

Některým se podaří reaktivovat i oblast brzlíku.

Pochopíte schopnost sebeuzdravování.

Budete si více věřit a svého těla si vážit,

tím že už nikdy nedovolíte to co doposud,

je jedno jestli na energetické, emoční

mentální nebo fyzické úrovni.

Zpomalíte stárnutí tkání.

Budete více vnímat živost života,

přestanete přežívat a začnete prožívat.

 

To je účelem probíhající TRANSFORMACE

a já Vás ráda tímto procesem provedu,

stačí si jen určit termín setkání.

3.leden 2023 iva dechživota

P.O.L.E

Lidská bytost je stroj na přežití,
do značné míry poháněný chemickými látkami
a genetickými kódy.
Mozek je samostatný orgán a sídlo vědomí
a do velké míry je také řízený chemickými látkami
-komunikací buněk a kódováním DNA.
Buňky a DNA komunikují prostřednictvím frekvencí.
Mozek vnímá a vytváří svůj vlastní záznam světa
v pulzujících vlnách.
Lidé jsou neoddělitelnou součástí svého okolí.
Žijící vědomí není izolovanou entitou.
Vědomí lidských bytostí má neuvěřitelnou sílu
-můžeme léčit sebe, léčit svět- v jistém slova smyslu
udělat to, co si přejeme.

ZVUK A VODA…
O čem je vlastně život…
o neustálém plynutí Bytí na Zemi
o běžném setkávání se s tokem událostí,
ale také o uvědomování si toho,
jak nás vlastní strachy uvádí mimo něj,
mimo přítomnost, mimo naše tělo
i obírájí o bezprostřední prožitek!
Zkusme zůstat na čas vědomě
také ve své pravé mozkové hemisféře.
Zkusme zůstat plně ve svém těle,
uzemnění, přítomní a pozorní!
Zkusme si dnes plně naslouchat,
inspirovat se vším kolem
co k tomu pomáhá.
Zkusme si nepamatovat,
ale vybavit si pocit, prožívejme to!
Zkusme souznít se životem,
jehož vibraci uslyšíme,
takto podobně zníme MY sami!
Vylaďme se na to živé.
Zkusme na chvíli potkat sami sebe
v přítomném TEĎ a TADY!
To je způsob jak žije ŽIVÝ ČLOVĚK
a je to sám život.
ŽIVOT je TOK – voda a zvuk.
Toto je tvorba života-
ať se děje venku cokoliv.
Děkujeme, že zatím můžeme být lidmi.
11.9.2022 iva dechživota
KDYŽ ZVUK PROUDÍ TĚLEM…
Jak dál v tomto světě?
Bude lépe?
Chaos se chopil moci úplně všude,
rozkládá vše staré,
dokola mísí a prověřuje všechny oblasti
včetně nyní tolik expandovaného ezosvěta…
Která je ta pravá cesta- matérie nebo duchovnosti?
Přichází konečně ta doba,
kdy lidem začne pomalu docházet,
že pojem „BÝT v těle“
není jen o zaručených informacích,
vědeckých studiích,
návodech v naučných knihách,
metodice na on-line seminářích,
chytrých technologiích, které tělo hlídají,
ani o rituálech a dlouhých meditacích,
… všeobecně o mysli jako takové.
Je mnoho těch co stále očekávají,
že se jim už konečně uleví,
budou zvládat lépe tuto energeticky náročnou dobu,
něco se stane zvenčí a jim pak najednou bude už lépe…
chtějí vše hlavně rychle a zaručeně,
ale jejich tělo dlí stále ve stejném módu nastavení.
Transformace je ale zkrátka věc individuální,
stane se cestou až po rozhodnutí uvnitř každého z nás,
a to prožívat realitu skrze tělo,
doposud to většinou bylo naopak.
Nemyslím si, že by to některou část populace
nějak zvýhodňovalo,
jak ženy tak muži to budou mít podobně.
Tímto počinem se ženský princip
ujme své nové úlohy,
že tedy tělo bude tím prvotním impulzem,
který vždy rozhodne a dá signál mysli,
co se bude dál v našem životě dít.
Být v těle je z počátku o poctivé
a ne vždy krátkodobé osobní cestě,
disciplinované pozornosti k sobě,
nejraději stálém vědomém stavu pozorování
a vnímání se skrze TĚLO.
Takže to bolí, přináší často nepříjemné pocity
a to mnohé lidi zastaví hned v počátku změny.
Nástrojem i cílem cesty ke změně je vždy to,
co je původní přirozeností těla
a čeho vědomé zdravé tělo obsahuje nejvíce=
strukturované= živé VODY v těle,
čisté buněčné paměti zbavené starého emočního napětí,
zdravý způsob DECHU těla- to je přirozené schopnosti
těla se samočistit.
Tím vším je nutno zpočátku projít
a vlastním prožitkem zjišťovat,
jak na tom v tomto ohledu právě jsme…
Pak teprve začíná opravdová cesta ZVUKU tělem.
Vše je totiž o FREKVENCÍCH, které tělem proudí.
Přesvědčit se o tom, jak to s průchodností těla máme,
je možné třeba FONOFORÉZOU- laděním těla
a následnou léčivou zvukovou koupelí,
která tě navede do autentického pocitu,
jaké je to cítít své tělo a vnímat, jak tělem proudí zvuk
a co se přitom děje v buňkách, orgánech, lebce…
když jsou obdařeny správnou frekvencí.

JSEM PRŮVODCEM ZVUKEM I DECHEM
„Ten, kdo zná tajemství zvuku,
zná tajemství celého vesmíru.“
DECHEM ŽIVOTA OZDRAVÍŠ…
Rozšíření dýchání do břicha
na 50 až 70 procent kapacity bránice
zmírňuje kardiovaskulární stres
a umožní tělu pracovat efektivněji.
Z tohoto důvodu je bránice
někdy označována jako „druhé srdce“,
protože nejen bije podle vlastního rytmu,
ale také ovlivňuje rychlost a sílu srdečního tepu.
Levá nosní dírka je hlouběji spojena
s parasympatickým nervovým systémem,
stranou „odpočinek a trávení“,
která snižuje krevní tlak,
ochlazuje tělo a pomáhá při úzkostech.
Dýchání levou nosní dírkou přesouvá
průtok krve na opačnou stranu prefrontální kůry,
do oblasti která hraje roli v kreativním myšlení,
emocích a tvorbě mentálních abstrakcí.
Když se nadechujete primárně tímto kanálem,
krevní oběh se zrychluje,
vaše tělo se zahřívá a zvyšuje se hladina kortizolu,
krevní tlak a srdeční frekvence.
Stává se to proto, že dýchání pravou nosní dirkou
aktivuje sympatický nervový systém,
mechanismus „bojuj a uteč“,
který uvádí tělo do zvýšeného stavu
bdělosti a připravenosti.
Dýcháním pravou nosní dírkou také přivede
více krve do opačné mozkové hemisféry,
konkrétně do prefrontálního kortexu,
což je spojeno s logickými rozhodnutími,
jazykem a počítáním.