Terapeutické ladění zvukem
P.O.L.E

Lidská bytost je stroj na přežití,
do značné míry poháněný chemickými látkami
a genetickými kódy.
Mozek je samostatný orgán a sídlo vědomí
a do velké míry je také řízený chemickými látkami
-komunikací buněk a kódováním DNA.
Buňky a DNA komunikují prostřednictvím frekvencí.
Mozek vnímá a vytváří svůj vlastní záznam světa
v pulzujících vlnách.
Lidé jsou neoddělitelnou součástí svého okolí.
Žijící vědomí není izolovanou entitou.
Vědomí lidských bytostí má neuvěřitelnou sílu
-můžeme léčit sebe, léčit svět- v jistém slova smyslu
udělat to, co si přejeme.

ZVUK A VODA…
O čem je vlastně život…
o neustálém plynutí Bytí na Zemi
o běžném setkávání se s tokem událostí,
ale také o uvědomování si toho,
jak nás vlastní strachy uvádí mimo něj,
mimo přítomnost, mimo naše tělo
i obírájí o bezprostřední prožitek!
Zkusme zůstat na čas vědomě
také ve své pravé mozkové hemisféře.
Zkusme zůstat plně ve svém těle,
uzemnění, přítomní a pozorní!
Zkusme si dnes plně naslouchat,
inspirovat se vším kolem
co k tomu pomáhá.
Zkusme si nepamatovat,
ale vybavit si pocit, prožívejme to!
Zkusme souznít se životem,
jehož vibraci uslyšíme,
takto podobně zníme MY sami!
Vylaďme se na to živé.
Zkusme na chvíli potkat sami sebe
v přítomném TEĎ a TADY!
To je způsob jak žije ŽIVÝ ČLOVĚK
a je to sám život.
ŽIVOT je TOK – voda a zvuk.
Toto je tvorba života-
ať se děje venku cokoliv.
Děkujeme, že zatím můžeme být lidmi.
11.9.2022 iva dechživota
KDYŽ ZVUK PROUDÍ TĚLEM…
Jak dál v tomto světě?
Bude lépe?
Chaos se chopil moci úplně všude,
rozkládá vše staré,
dokola mísí a prověřuje všechny oblasti
včetně nyní tolik expandovaného ezosvěta…
Která je ta pravá cesta- matérie nebo duchovnosti?
Přichází konečně ta doba,
kdy lidem začne pomalu docházet,
že pojem „BÝT v těle“
není jen o zaručených informacích,
vědeckých studiích,
návodech v naučných knihách,
metodice na on-line seminářích,
chytrých technologiích, které tělo hlídají,
ani o rituálech a dlouhých meditacích,
… všeobecně o mysli jako takové.
Je mnoho těch co stále očekávají,
že se jim už konečně uleví,
budou zvládat lépe tuto energeticky náročnou dobu,
něco se stane zvenčí a jim pak najednou bude už lépe…
chtějí vše hlavně rychle a zaručeně,
ale jejich tělo dlí stále ve stejném módu nastavení.
Transformace je ale zkrátka věc individuální,
stane se cestou až po rozhodnutí uvnitř každého z nás,
a to prožívat realitu skrze tělo,
doposud to většinou bylo naopak.
Nemyslím si, že by to některou část populace
nějak zvýhodňovalo,
jak ženy tak muži to budou mít podobně.
Tímto počinem se ženský princip
ujme své nové úlohy,
že tedy tělo bude tím prvotním impulzem,
který vždy rozhodne a dá signál mysli,
co se bude dál v našem životě dít.
Být v těle je z počátku o poctivé
a ne vždy krátkodobé osobní cestě,
disciplinované pozornosti k sobě,
nejraději stálém vědomém stavu pozorování
a vnímání se skrze TĚLO.
Takže to bolí, přináší často nepříjemné pocity
a to mnohé lidi zastaví hned v počátku změny.
Nástrojem i cílem cesty ke změně je vždy to,
co je původní přirozeností těla
a čeho vědomé zdravé tělo obsahuje nejvíce=
strukturované= živé VODY v těle,
čisté buněčné paměti zbavené starého emočního napětí,
zdravý způsob DECHU těla- to je přirozené schopnosti
těla se samočistit.
Tím vším je nutno zpočátku projít
a vlastním prožitkem zjišťovat,
jak na tom v tomto ohledu právě jsme…
Pak teprve začíná opravdová cesta ZVUKU tělem.
Vše je totiž o FREKVENCÍCH, které tělem proudí.
Přesvědčit se o tom, jak to s průchodností těla máme,
je možné třeba FONOFORÉZOU- laděním těla
a následnou léčivou zvukovou koupelí,
která tě navede do autentického pocitu,
jaké je to cítít své tělo a vnímat, jak tělem proudí zvuk
a co se přitom děje v buňkách, orgánech, lebce…
když jsou obdařeny správnou frekvencí.

JSEM PRŮVODCEM ZVUKEM I DECHEM
„Ten, kdo zná tajemství zvuku,
zná tajemství celého vesmíru.“
DECHEM ŽIVOTA OZDRAVÍŠ…
Rozšíření dýchání do břicha
na 50 až 70 procent kapacity bránice
zmírňuje kardiovaskulární stres
a umožní tělu pracovat efektivněji.
Z tohoto důvodu je bránice
někdy označována jako „druhé srdce“,
protože nejen bije podle vlastního rytmu,
ale také ovlivňuje rychlost a sílu srdečního tepu.
Levá nosní dírka je hlouběji spojena
s parasympatickým nervovým systémem,
stranou „odpočinek a trávení“,
která snižuje krevní tlak,
ochlazuje tělo a pomáhá při úzkostech.
Dýchání levou nosní dírkou přesouvá
průtok krve na opačnou stranu prefrontální kůry,
do oblasti která hraje roli v kreativním myšlení,
emocích a tvorbě mentálních abstrakcí.
Když se nadechujete primárně tímto kanálem,
krevní oběh se zrychluje,
vaše tělo se zahřívá a zvyšuje se hladina kortizolu,
krevní tlak a srdeční frekvence.
Stává se to proto, že dýchání pravou nosní dirkou
aktivuje sympatický nervový systém,
mechanismus „bojuj a uteč“,
který uvádí tělo do zvýšeného stavu
bdělosti a připravenosti.
Dýcháním pravou nosní dírkou také přivede
více krve do opačné mozkové hemisféry,
konkrétně do prefrontálního kortexu,
což je spojeno s logickými rozhodnutími,
jazykem a počítáním.

 

Fenomén Z.V.U.K

 

Máte-li schopnost vnímat nerovnoměrnost v biopolích kolem lidí,

pak listujete v jejich životech jako v knize.

Čtete v minulosti a traumatech zapsaných v jejich tělech.

Lidské biopole totiž tyto informace ukládá,

ještě úplně přesně nevíme, zda jsou v těle zakódovány

nebo nám pomocí něj umožní se k nim dostávat.

Ví se o tom již hodně dlouho,

vznik nového paradigmatu medicíny

však kvůli farmalobby nebyl doposud možný.

Proto udržet tvrzení v povědomí lidí,

že člověk je stvoření biochemické,

umožňovalo dlouho jedinou cestu léčení,

a to léčivy chemickými.

O časové náročnosti a vedlejších účincích léků raději nemluvě.

 

Stále více jsme si jisti, že člověk je bytost energoinformační,

že jeho pojivovou tkání proudí informace vysokorychlostními

kanály /vnitřní internet/,

které dokáží ovliňovat nejen tkáně,

buněčné procesy ale i samotnou DNA.

Léčitelovy ruce při doteku vyzařují biomagnetické pole

o frekvencích 0,3-30 Hz, což se velmi blíží frekvencím,

ve kterých funguje lidský mozek, tyto frekvence dokážou

vyvolat silné léčebné reakce kdekoliv v lidském těle.

Také energetická cvičení např. čchi-kung vytvářejí

specifické frekvence stimulující růst kostí, nervů,

krevních kapilár, šlach, vaziva i pokožky.

Vše ve vesmíru vibruje.

Lidské tělo je živou matricí, v níž energie proudí

elektromagnetickými poli díky všudypřítomné vodě.

Ta tvoří 99% molekul našeho těla a představuje dvě třetiny jeho objemu.

Všechny bílkoviny /kosti, svalstvo a jiné tkáně/existují v hydratované formě.

Pokud by obsah vody klesnul pod 50%, člověk umírá.

Proud energie, protony a elektrony se oddělují podél membrán,

vytvářejí nabité vrstvy, podobné malým bateriím,

v tomto vnitřním elektrickém poli našeho těla,

které je možno výrazně ovlivnit akustickými vibracemi,

se odehrává zázrak života.

A tak lze buňky oslovit elektromagnetickými rezonancemi,

fonoforézně tj. léčebnými LADIČKAMI,

a ty poté následně začínají kmitat v souladu s danou resonancí.

Biologické buněčné procesy se odehrávají na specifické frekvenci

a amplitudě o velmi nízké intenzitě. Příliš silný signál nemusí biologickou

reakci vyvolat. Za to slabý signál o správné frekvenci může pomocí proteinů

v buněčných membránách zapříčinit zvýšenou reakci uvnitř buňky

nebo v jejím genetickém DNA materiálu. /výzkumná práce Rosse Adeyho/.

Znamená to, že jemné energetické emanace ladičky na specifické resonanční

frekvenci by mohly mít na naše tělo překvapivé léčebné účinky.

 

Z praxe ladičkování:

U klienta se sklonem k houstnutí krve

/dg. trombofilie, ateroskleroza, flebitida, varixy nebo bércové vředy/

Po základním vyladění celého těla /128 Hz, 78Hz, CG/

použiji ladičku frekvence krve 321,9 Hz

dále ladičku cirkulace 586 Hz

ladičku Ozón 78 Hz

ladičku DNA 528 Hz

Během hodiny ladění změna napětí v končetinách a pánvi,

změna barvy kůže a teploty místa /zmizí zarudnutí a horkost/,

varixy se zatáhnou do hloubky, zlehčení končetiny,

přirozená teplota končetiny,

pocit příjemného proudění v zjizvených až do fialova

zbarvených částech na bércích, ty blednou s každým laděním.

V této terapii je možné probrat i psychosomatické příčiny

a nastavit další postup k uzdravení.

iva dechživota