Energie míst
Skorý výstup na křížový vrch

Opět nastalo jaro. Příroda se letos probouzí v neobvyklé síle.
Může za to Slunce, které svojí intenzitou připomíná horké letní dny.
Hřeje nepřetržitě i skrze mraky.
Od rána dnes silně mrholí a my přesto věříme, že se vyčasí.
Vyrážíme i za deště.
Je nás nakonec sedm, skvělý počet, shodný s počtem
připravených zastavení na iniciační cestě.
Co si pod tím představit?
Hledající lidé odjakživa jezdili po světě a nechávali si pomoci
přírodou a jejími průvodci, většinou nativního původu,
ať už za lámy do Tibetu nebo na pobyty do džungle za šamany.
Proč bychom se ale my „Slované“ také nemohli považovat
za původní obyvatele a iniciaci,
což je cesta do svého nitra a nalézání vnitřního klidu,
nemohli procházet tady, pomocí poutí po naší přenádherné
České zemi. Příroda je moudrá a léčivá všude na světě.
Pojďme ji tedy požádat.

Výpravu jsme začali tím, že jsme se společně nacítili na tok
řeky Bečvy, která kopec Křížový obtéká.
Ve svém korytě je mohutná, ale přitom klidně plyne.
Vnímáme z ní sílu a moc a taky smutek v hloubi.
Posíleni živlem vody, se kterým se ještě setkáme uprostřed
a na konci cesty, jsme se vydali do kopce.
Všude rašilo jaro. Petrklíče s podbělem nás ladily svojí žlutou barvou.
Najdeme dnes každý klíč ke své skále (PETR-KLÍČ)?
V lesním mraveništi je živo, po cestě se po dešti probouzí hlohy,
břízky a buky. Zpoza mraků postupně vykukuje Slunce.

Kopec Křížový je historicky svázán se Slunečním cyklem,
taky je tady stále živo. Lidé zde vybudovali park pro cyklisty,
a tak celoročně přitahuje spoustu lidí, což je dobře pro obě strany.
Vždycky tu byl život. Na vrcholu jsou dodnes zbytky prastarého
Hradiště, které bylo vyhlazeno a vypáleno,
protože náboženství tehdejší doby, nedovolovalo pohanské rituály.
Ty nejvýznamnější Slunovratové,
sem byly přesunuty z posvátného Radhoště,
který musel být po příchodu věrozvěstů obsazen křesťany.
Taková byla doba, krutě zacházela se vším, co trochu zavánělo přirozeností.
Poprvé se zastavujeme u dvou vzrostlých buků,
ty představují naše nohy, kořeny, postoj, původ.
Pracujeme zde na přijetí všeho, čím jsme v životě prošli
a necháváme proudit sílu Země do našich kořenů.
Pomáhají nám ladičky s nízkou frekvencí.
Tok energie v našich nohou nám ukazuje, jak na tom jsme s uzemněním.
To je jedním z nejzásadnějších faktorů naší existence na Zemi.

Stoupáme dál do kopce po spirále k vrcholu.
Zastavujeme u velkého kamene v lese, připomínající psí hlavu.
Ta má svůj mystický význam,
psala jsem o něm v souvislosti s rumunským Bucegi.
Tam, kde se plně otevřeme přírodě,
naše vnímání se změní a přichází k nám symboly v podobě, která je nápovědou.
Naše intuice pak zodpoví vše, co potřebujeme vědět.
Tady jsme pomocí živlu Ohně objevovali svoji ztracenou vnitřní sílu,
všichni ji nosíme v našem HARA.
Buď ji umíme projevit nebo ji potlačujeme a jsme pak nemocní.

Před námi je nejprudší čast výstupu.
Vstupní bránou, kterou tvoří kamenný val, vstoupíme do míst, kde kdysi žili lidé.
Hradiště dnes můžeme vnímat pouze energeticky, očima vidíme jen torza
v podobě rozházených kamenů.
Rituálně s bubnováním žádáme živel Země směrem k severu
o léčení našeho Solaru plexu.
Silná energie přijetí a pochopení nás posilní na další cestu.
Je branou mezi světem hmoty a světem hyperfyziky.

Přibližujeme se k vrcholu a otvírá se před námi celé údolí Vsetínských vrchů.
V dálce se trhají mraky a ukazuje se i Radhošť, Kněhyně a Lysá Hora.
Zde se usadíme na delší dobu a uctíme energii srdce pomocí kamenů
k posílení srdeční čakry a brzlíku.
Také ozvučná kalimba naladěná na 432 Hz skvěle uvolní hrudník
a vpustí energii do srdce.
Povídáme si o lhostejnosti a o léku na ni, bezpodmínečnosti.
Kocháme se nádherným výhledem. Jsme nadšení a šťastní.
Za našimi zády začíná divadelní představení.
Slunce se naplno rozzáří a potkává se s vhkostí lesa,
paseka kouří, jako by hořela a my hledáme zprávy
od Ducha tohoto místa v oblacích prosluněné páry.

Cesta vede dál na plato kopce, kde stojí kříž.
Vlastně pouze jeho torzo.
Zde se konaly pohanské rituály a komunikovalo se s přírodními živly.
Toto místo je zasvěcené páté čakře,
naší rozhodnosti mluvit slovem nebo konat činy.
Vysvětluji také význam posvátného osmistěnu a jeho vliv na kvalitu krve.
Pak pomalu a jistě se vydáváme okruhem dolů do údolí.

Pod kopcem se nám otevřel výhled na Hostýnský hřeben
Až na jeho konec s Kelčským Javorníkem,
z druhé strany Vsetínsko, Janišov, Sirákov,
Vartovna a hřeben Klášťova.

Šesté předposlední zastavení je u Pramene vody pod horou,
nabíráme si vodu do lahví a popíjíme.
Pro centrum naší intuice je dobré „vědět“, mít informace,
umět si je vybrat, nalézt, dostat se k nim.
Posvátným symbolem živlu ÉTER je dvanáctistěn, který je pátým a posledním z řady.
Na závěr vytahuje jedna z nás mystickou kartu pro tuto horu.
Jejím symbolem je propojování protilehlých stran a světů v nás,
hmoty a ducha, světla a stínu, muže a ženy,
všeho dobra a zla v nitru do jednoty.
Až když si obě strany plně uvědomujeme, vnímáme je,
přijímáme je v sobě samých, můžeme se stát úplnými.
Na úplný závěr hledáme Skalní město, utajené místo kopce Křížový.
Sestoupíme do místa, kde se stéká jeho energie.
V apsidě žasneme nad jeho sílou,
poděkujeme hoře za vše, co jsme zde prožili
a vydáváme se na cestu domů.

 

Cesta za bohyní Kněhyně

Týden před akcí jsem se vydala načítat terén.
Velký Javorník, poslední vrchol Véřovických vrchů,
stojí v čele jako strážce celého beskydského údolí.
Ten den byla cesta na Velký Javorník zvláštní,
příroda sama v naprostém souladu a klidu ¨
kontrastovala s akcí, která tady probíhala.
Vymysleli si ji lidé, vybíhají a sbíhají nahoru a dolů po dobu
24 hodin, a tak pohledy do očí těchto „nadšenců na pokraji sil“
prozrazovaly mnohé, stačí znát energetiku a řeč těla.
Příroda spolu s námi nevycházela z údivu.
Mnohokrát jsme si řekli, jak moc mohou být lidé odpojeni
od sebe samých i uprostřed živé přírody.
Na vrcholu hory, když jsem vystoupala na rozhlednu,
na mě však čekal neskutečný zážitek.
Na krátkou dobu přišel fleš a já spatřila krajinu v pradávném
obraze pyramidálního údolí s velkým městem.
Před očima se vytvářely spojnice siločar,
přesně geometricky daných a kopce spolu komunikovaly.
Došlo mi, jak velkou úctu a pokoru je třeba k Beskydům mít.
Byla jsem připravena vést skupinu a seznámit ji s horou,
kde eony let sídlí mocná Bohyně Kněhyně.

Týden na to se skupina sešla nahoře na Pustevnách a vydala se k prvnímu vrcholu.
Byla jím Tanečnice. Tato mladá, rozverná dáma, stále roztančená ve víru větrů,
nás přivítala s otevřenou náručí a zvědavosti, jaký je účel naší cesty.
Vytvořili jsme kruh a roztančili se také. Lehkost pocitů z imaginárního tance
nám pomohla lehčeji uchopit tak hutná témata, jakými kořeny, zakořenění,
vztah k Matce Zemi a ženskému principu v nás, jsou.

Pokračovali jsme vyladěni vzhůru do Čertova mlýna.
Po mé inspiraci, nacítit skutečně spojení s Matkou Zemí pomocí bosé chůze,
se téměř všichni zuli a vystoupali bosi až do sedla.
Hodně kamenitý terén a nerovnosti jako by pod nohama změknuly.
Doslova nás to vyhouplo až do sedla, ačkoliv je to pořádně do kopce.
Po cestě nás zdravily úžasné bytosti přírody v podobě netradičně
zkroucených stromů a moudře promlouvajících kamenů.

Jsme v sedle Čertova mlýna a zvažujeme, zda pokračovat pod Kněhyni
nebo sejít k Čertovu stolu, prastarému dolmenu ve svahu hory,
který kdysi pohanům sloužil k určování slunečního cyklu.
V době Slunovratu paprsek Slunce propojuje místo s vrcholem Radhoště.
My však jdeme tentokrát na druhou stranu, kde sídlí mocná Kněhyně.

V sedle pod Kněhyní si najdeme příjemný stín v lesíku.
Energie se tu najednou zásadně mění, silný jang
Čertova mlýna jako by vyvanul a je tu měkoučko,
je to první pohlazení od NÍ.
Povídáme si.
Na téma, jak přijímat a dávat, o rovnováze mezi tím,
která je klíčem, ten pak zapadne do zámku vztahů
a komunikace srdcem.

Vydáváme se dále, ale co to…
Mocná bohyně hory si volí sama, kdo bude vpuštěn.
Nepustí nás, je jedno jaké prostředky ve hmotě
si k tomu vybírá.
Mám s sebou jedenáct lidí, mé rozhodnutí je zásadní.
Volím variantu počkat a nechat to plynout.
Potřebujeme vodu!!!
Jdeme tedy společně k prameni,
zkusíme horu znovu požádat o laskavé přijetí.

Sedíme kolem pramene Kněhyně, pozorně nasloucháme impuls,
až nám bude dovoleno jít dál.
Stojím ve vodě a hraji na oceandrum
a pomáháme našim zavřeným srdcím změknout.
Prosíme živel vody o pomoc.
Podařilo se, dosáhli jsme společně hladiny,
která je nutná pro vstup na tuto ženskou horu.
Jdeme nahoru, potichu tak, jak sem chodily kdysi skupiny kněžek,
podstupovat posvátné ženské rituály.

Úplná boží nádhera.
Miluji to tady, kdykoliv tady jsem.
Balzám na druhou čakru, tady plně propojenou srdcem
s naší šestou intuitivní.
Naše ženství nabírá dech, otvírá se, stejně jako výhledy kolem.
Nekonečno.
Úžas, nadšená radost z bytí.
Pomalu stoupáme k vrcholu.
Dostáváme se na plato hory,
rozkvetlá louka plná vůně, hučí to tu jako v úle.
Tady se zdržíme déle. Za pomocí zvuku hangdrumu
pouštíme vše, co nám v sobě překáží.
Padají pádné důvody a co kdyby ještě…
Vrcholové plato je k tomu stvořené,
je jako přistávací rampa nových záměrů.
Informace o uložených kódech krystalické mřížky fraktálu,
dostávají reálnou podobu, snad i hmyz tu lítá v hejnech,
připomínajících tvary posvátné geometrie.
Ladičky jsou hlasité jako nikdy.

KNĚHYNĚ-
Horo dutá, zpívající,
tajemství skrývající,
DĚKUJEME!!!

Mám poslední přání ukázat všem ještě jedno místo.
Mám ho moc ráda a cítím se tam jako ONA.

Bohyně KNĚHYNĚ tu dlí nad celým údolím,
otevírá láskyplně svoji náruč
a její ňadra Stolové hory,
poskytují mateřský pocit bezpečí.
To proto Čeladná léčí srdeční choroby,
to proto ta božská síla ženské magie.
Naproti nad tím vším dohlíží rodiče Skalka a Ondřejník.
Zleva ji ochraňuje dlouhý chrám Radhoště
a zprava bojovná Lysá hora.
Pracujeme zde se záměrem a naší vyšší podstatou.
Všichni jsou zvláštně umlklí, nikomu se nechce mluvit…
Pomalu končí den a my scházíme dolů.
Děkuji místu, že nám umožnilo přístup k energii hory.
Děkuji všem, byli jste skvělí.
Na závěr jsme od hory obdželi KLÍČ…
Visí tady dlouhá léta pro všechny,
co to značí, nechť si každý doplní sám.

 

Letní slunovrat 2017

Divoký a rychlý rok Ohnivého Kohouta je ve své půli,
jedna šedesátiminutová hodina se zkrátila na pouhou
pětačtyřicetiminutovku, takže nic moc nedovoluje
dalekosáhlé přípravy na cokoliv.
Stejně tak to bylo i s letošním Slunovratováním.
Jedinou indicií bylo, že to bude spíše pouť.
Dovolovala to brzká úvrať a tím celý den před námi.
A tak jsme nasedli na vlnu a jeli.

Tentokrát se budeme toulat okolo Provodova.
Vyrazili jsme velmi brzy, ještě před šestou hodinou ranní,
abychom stihli nachystat obřadní oltář k úvrati.
Vystoupali jsme na kopec vedoucí ke Klenčovu.
Je to takový pupek, vidíte odtud Beskydy,
Hostýn a Kelčcký Javorník, Vartovnu, Klášťov,
Zlínskou kotlinu a Tlustou horu, Drahanskou vrchovinu,
Buchlov i Bílé Karpaty s Velkou Javořinou.
Říkáme tomu místu „U vlajky“.

Slunce vstoupilo do úvrati v 6.35 hodin a my jsme se poklonili všem živlům,
vzdali dík Slunci, abychom nyní zpracovali vše vytvořené v aktivní polovině roku 2017.
Nastává sklizeň toho, co jsme zaseli.
Každý z nás tedy sám za sebe v meditativním stavu úročil své skutky.
Povalovali jsme se na nádherném místě, spojovali se s přírodou ajejími cykly.
Živly se honily kolem nás a hlásily se o pozornost.

Rituál byl velmi silný, a tak jsme i díky brzkému začátku načerpávali energii
na další pouť. Mířili jsme po stopách starých a moudrých Keltů směrem na Rýsov.