Nejnovější příspěvky
VÍTEJ V MÉM PROSTORU

Zdravím všechny po delší odmlce,

naplno nastala doba plná přeměn.

Tak jako i u mnohých z Vás se mnohé rozkládá,

přeskládává a vydává na úplně novou cestu,

aniž bychom tušili kam povede…

Potřebujeme stále často zpomalovat a vyhledávat klid,

aby vůbec transformace mohla proběhnout,

my vystoupili ze staré zacyklenosti

a přešli do energií nových a nám neznámých.

Terapie zvukem a osobní konzultace probíhají stále,

avšak v malinko jiném nastavení a vedení než doposud.

Kombinace tří podporujících přístupů k aktivaci

tak potřebné životní síly- vitalis – dechu života u klienta,

mají skvělý dopad na výsledek léčení,

na příjemný průběh vzájemných setkání,

a na výsledné pocity klienta po terapii,

to je dnes tolik lidmi žádané

zklidnění mysli a uvolnění celého těla.

Podzimní pouť po silové zóně Pálavy a Podyjí

Termín: čtvrtek 14.říjen 2021-neděle 17.říjen 2021

Míst : 11 celkem/ volných 3

Rezervace: tel. 728087118

 

Moje veřejné akce, které momentálně běží:

září-listopad 2021

Jogapilates centrum Přerov: kurz Psychosomatika s Ivou Hastíkovou

info: http://www.jogapilatescentrum.cz/terapie/

 

září 2021-červen 2022

Avalon Uherské Hradiště: škola Psychosomatiky

info:https://avalonuh.cz/program-akci/

 

září 2021 -červen 2022

Na Slovíčko s Ivou

Místo: Kyjov

V případě zájmu přidání se do skupiny se obraťte s dotazy na mě

 

říjen 2021-červen 2022

Na Slovíčko s Ivou

Místo: Zlín /Ludkovice a následně Jiný svět Zlín/

V případě zájmu přidání se do skupiny se obraťte s dotazy na mě

 

V přípravě jsou další zajímavé podzimní a zimní workshopy,

nový eshop na vznikající doméně HostSféra,

s bylinnými novinkami i on-line produkty,

a brzy i můj ebook Psychosomatikou s lehkostí.

Těší se na Vás iva dechživota

 

 

 

Jediná cesta…
Když budete mít štěstí,
zůstanete sami…
Docela sami,
vedle vás nebude nikdo
a opírat se budete muset
pouze o samotnou Zemi
a sami o sebe.
Jediná cesta jak jít nyní dále!
Změna je hybnou silou…

Ztratí-li staré vnitřní rovnováhu,

je změna zpravidla nezbytná.

Změny námi otřásají a probouzejí nás.

Spolu se změnou se rodí nová energie.

Jediná stálá věc je nestálost.

Jediná jistá věc je nejistota.

 

Tělo a Duch již příliš dlouho stály proti sobě.

Nyní se setkávájí v harmonickém spojení.

S tělem může být nyní zacházeno

jako s živým chrámem Ducha.

 

Čím pevnější základy a střed máme ve svém těle,

tím méně obtíží nás potká během tohoto procesu.

Člověk má vést vnitřně a navenek bohatý život.

Není třeba volit.

Vnitřní nestojí proti vnějšímu,

patří ke stejné sounáležitosti.

Abyste byli vnitřně bohatí,

nepotřebujete být zevně chudí.

A jste-li bohatí zevně,

nepotřebujete přestat být také vnitřně bohatí.

Buďte zevně bohatí skrze poznání,

a zároveň buďte bohatí ve své nejniternější bytosti.

Tím dosáhnete pro sebe dokonalosti.

 

 

Duše je služebnicí…
Lidská Duše se třese před prázdnotou.
Hledá kontakt za každou cenu!
Všichni nejdříve chceme být M.I.LO.V.A.N.Í.
Když se to nedaří,
chceme být alespoň O.B.D.I.V.O.V.A.N.Í.
Když se ani to nedaří,
tak přinejmenším O.B.Á.V.A.N.Í,
nebo když už nic,
tak alespoň N.E.N.A.V.I.D.Ě.N.I
a O.P.O.M.Í.J.E.N.I.
Nakonec tedy toužíme budit
v druhých jakékoliv E.M.O.C.E.
Lidská Duše se tak stává službnicí pro cokoliv.
Dávej však pozor,
aby Ti nebyla Duše ukradena úplně.
Čím víc jsi vzdálen od L.Á.S.K.Y,
tím větší je šance o Duši přijít.
Pak úplně ztratíš spojení s Tvým Duchem
a veškerou tvořivostí a nastane prázdnota.
Právě ten stav, kterého se na počátku
lidská Duše tolik obávala.
ivadechživota
Tvoření…

Tvořivý princip přináší velké požehnání.

Tvořit znamená napodobovat Stvořitele.

Je to prvotní inspirace života.

Všechno co tvoříme je odrazem toho,

jak chápeme tvořivou sílu Boha.

Tvořivost tudíž přináší i velkou zodpovědnost.

Bez ohledu na naši dosavadní víru to vypadá tak,

že jsme na Zemi proto, abychom TVOŘILI.

Uměním ukotvit se a zůstat uvnitř sebe sama,

pak všechno co vytvoříme,

nejenže bude vycházet z našeho vnitřního potenciálu,

ale půjde cestou dalšího růstu naší Duše.

Jsme-li schopni vyjádřit vše,

co je ukryto v našem nitru,

jsme schopni zvládnout cokoliv před čím stojíme.

Vládnout neznamená řídit druhé,

ale pochopit jak ovládnout svou vnitřní Bytost.

Namísto pýchy a ega, které nás budou svádět,

nedovolme aby napodobování Boha bylo zahanbující.

Raději nastolme stav „Být v souladu s velikostí a silou

tvořivého vyjadřování potenciálu naší Duše.“

V rámci této velikosti je spousta prostoru pro pokoru

i skromnost, protože už nesoupeříme s ostatními.

Vidíme náš jasný tvořivý cíl a udržujeme se

v bezpečných mezích naší osobní životní cesty.

Tak vhůru do toho…

ivadechživota