Nejnovější příspěvky
BESKYDY PODZIM 2022

Podzimní putování po Beskydech s Dechem života

Termín: středa 28.září- neděle 2.října 2022

Pětidenní worshop s mým provázením pro každého,

kdo má rád přírodu, hory a vodu.

Během putování se seznámíme s posvátnou geometrii krajiny

a pyramidálních údolí, které se nyní odhalují na celém světě.

Mnozí už jste se mnou absolvovali poutě Pálavou, 

pyramidy v Podyjí nebo pouť na horu Říp

a po vrcholech kolem Karlštejna.

Zavedu vás na místa, odkud budete vše dobře vnímat.

Jednotlivé kopce mají svou specifickou roli a komunikují spolu.

Mojí favoritkou je bájná hora Kněhyně. Beskydy jako masiv

mají neskutečnou sílu a vortex beskydského údolí

dosahuje hloubku přes sto metrů. Seznámím vás s ním.

Přes den se budeme toulat, trasy nejsou fyzicky náročné,

budeme přejíždět a často relaxovat i pracovat energeticky.

Každý večer vás čeká buď povídání na různá témata

/mystériu vody, soutoky řek v Beskydské oblasti,

pyramidy na Moravě, energetické leilines oblasti Moravy a Slezska/

ale také sdílení, hraní na léčivé nástroje

anebo individuální terapeutický servis.

Ubytování je zajištěno ve prostorném apartmánu

se 4 ložnicemi pro 12 osob kousek pod Lysou horou.

Cena: ubytování 450 Kč/noc /4 noci/ plus lektorné

Rezervace nutná.

Záloha předem 1500Kč na účet- uveden v ceníku služeb.

Volná místa: obsazeno/ lze se přihlásit pouze jako náhradník

Více informací na telefonu: 728 087 118

Těším se na vás ivadechživota

Zrada- jen šance něco změnit…

Dnes ráno jsem zcela vědomě doputovala k poznání,
že člověk je opravdu jen pouhým zapisovatelem
zkušeností svého Ducha tady na Zemi.
To mě natolik uklidnilo, že jsem se rozhodla
dál pouze „ŽÍT“a zapisovat vše jak to je.
A tak každá další zrada zvenčí stane se pouhou změnou,
další šancí se posunout dál, novou šancí jít dále pouze za sebe.
Ztrácí destruktivní energii. Stává se zápisem zkušenosti.
Úžina projít touto dobou totiž nic víc ani nenabídne.
Přestože čas neexistuje, má cesta k tomuto poznání trvala celičkých 12 let.
Jmenuje se bezpodmínečné přijetí všeho příchozího.
Projeví se někde hluboko ve vás a to zvláštním klidem,
který je s ničím nesrovnatelný.
Děkuji za něj, tak žijme dále přátelé za sebe dočista a bez POCITU ZRADY…
iva dechživota

VEDENÁ POUŤ „360-TKA PŘÍTOMNĚ V SOBĚ“
Provedu silným osobním zážitkem…
šest hodin přítomně pouze se sebou,
pohled na stav vědomého napojení s tělem
za pohybu v nádherné přírodě plné pramenů.
Po úvodní diagnostice ladičkami,
která odhalí zablokované zóny v těle a
následné zprůchodnění léčivým zvukem,
pokračuje pohybová terapie v terénu,
za pomalé chůze naučím techniky
jak ucítit vědomí sebe v těle,
jak vědomě dýchat a pohybovat se
ve svém vlastním rytmu,
možné i poznání vlastní krajiny duše,
introspekce v pohybu a práce s živly.
Na závěr 90 minut harmonizační zvuková masáž.
Další volné termíny od 23.května 2022
KOLIK JEŠTĚ POTŘEBUJEME ŠANCÍ…
Kolikrát lidstvu a každému z nás
bude ještě dána šance
pochopit, co se skutečně děje…
Tolik doufáme, že ještě mnohokrát.
A možná už jen párkrát…
Proč se to neukazuje… ptáme se
a co bychom měli vlastně vidět…
Doposud mnozí stále otálíme
a očekáváme harmonii nejprve zvenčí,
možná abychom uvěřili,
že je to vůbec v této době možné
anebo ji i často vytváříme,
ale pouze navenek pro ty druhé.
To proto jsme ještě pořád nepochopili…
Ona samotná introspekce totiž příliš bolí…
Vyměnit odstředivost za ryzí dostředivost,
změnit a uhasit boj polarit v sobě,
nakrmit sebe láskou a
zajistit stav bez-péče zvenčí
je tak velkou osobní výzvou.
Teprve pak lze sdílet sám sebe v sobě.
To první opravdové rande se sebou
je jedno velké rozčarování…
najednou se setkáš s tím divným pocitem,
jak málo je toho pro tebe od sebe…
že páchat dobro je zoufalé volání vlastní duše,
že být ohleduplný jen k druhým,
je vlastně být bezohledný k sobě,
být velmi soucitný a laskavý navenek,
je být docela bezcitný k sobě, toužit
a silně postrádat lásku k sobě.
A ten kdo toto ví,
převážně mlčí a jen to žije…
tudíž navenek je vlastně nepříliš nápadný,
neční, neukazuje se.
To tady začíná skutečná práce pro tvůrce.
A proto nás tolikrát zarazí,
kolik lidí se už za tvůrce považuje,
ale žít tvůrce v sobě příliš nezvládá.
Nejprve se umět utvořit uvnitř,
odvážně přijmout dosavadní pravdu o sobě,
najít si svoji cestu k sobě, přijmout se a
zamilovat se do sebe…
Dar od Ducha je tvé tělo,
pouze skrze něj poznáš
jak se vše postupně hojí, uzdravuje…
Je to jako vystoupit z vlaku,
tam kde jsi nikdy nebyl.
Tak velkou pozornost k sobě
vyžádá nějaký prostor a čas,
ta doba nám byla dána,
jen jsme ji mnozí propásli,
strávili ji ve strachu a šokujícím zastavení,
a tak neuviděli, co-vid-ět měli.
Tady přestávají platit slova,
která tak dlouho platila.
Tady přestávají působit moudra,
která jsou zapsána v knihách.
Tady přestávají platit programy,
podle kterých jsme tak dlouho žili.
Tady přestávají platit zvyky mysli
a jejich posluhovačů- lidských smyslů.
Tady přestávájí žít původní tradice
a všechny závislé vztahy.
Tady přestávají platit i afirmace
a meditace pouze z mysli.
Nastává chaos všude, kam jen pohlédneš…
Chceš utéct a ono není kam.
Na celé planetě je to velmi podobné.
Každý je tu sám- už pouze za sebe
a kolem světová apokalypsa.
Dobré vědět, protože hladových dravců,
co se rádi postarají je kolem stále dost.
Ano, jsou tu pro nás jako volavky a prověřují nás.
A tak je jednodušší vidět, že to nejde,
že kvůli nemoci, válce a nedostatku nemůžeme,
a tak snadno svoji vnitřní disharmonii opomíjet…
Je na každém z nás objevit,
že vědomé bytí v těle je tvorbou,
vědomý dech výživou
a vědomý pohyb venku je radostí ze života.
Zní to jako klišé a pro mnohé to tak i zůstane.
Jak to člověk se sebou má…
jak cítí průchodnost těla…
jak moc má tělo rozladěno
a jak málo ho vnímá jako nástroj.
Vyladit se a uslyšet se…
Když je každá buňka právoplatným členem orchestru,
hraje a vrní a zároveň máš v sobě klid,
mysl se posune do nastavení spolupráce s tělem.
Harmonie je pak všude,
proudí krví jako životadárná řeka.
Tvé tělo je duhové a září.
Pochopil jsi,
ucítil podstatu života v těle,
můžeš dál a je ti dovoleno
nechat vyrůst své tvoření i navenek.
Energie změny tu dávno na Zemi už je.
Je tu však i doba pádů iluzí o sobě samých.
Doba úžasná k tomu si svobodně vybrat
a vědomě nastoupit vlastní cestu.
Duch totiž stvořil naše tělo jako nástroj tvorby,
z povzdálí pozoruje a není ani vteřinu mimo něj,
má na to své pomocníky,
naše vyšší Já ho nepřetržitě informuje,
aniž bychom s ním měli vědomé spojení.
Doba opravdové duchovnosti nyní teprve nastává.
To zřejmě bude pro mnohé velké překvapení…
5.5.2022 iva dech života
LETNÍ SLUNOVRAT NA PÁLAVĚ 2022

Jako průvodce krajinou a silovými místy Moravy

nabízím dvoudenní pobyt na Pálavě

v termínu 21.-22.6. 2022

pro jednotlivce nebo dvojici.

V ceně ubytování v penzionu 1 noc,

lektorné za vědomé putování krajinou,

vedení Slunovratového rituálu,

léčení zvukem pod Svatým kopečkem.

Více info na tel. 728 087 118