Nejnovější příspěvky
JEN ŽÍT…

Tolik nám chybí prostor,
ve kterém bychom ucítili sebe…
Tolik nám chybí ticho,
abychom uslyšeli sebe…
Tolik nám chybí pozornost,
abychom vnímali hlavně sebe…
Tolik nám schází ochota,
abychom následně podle toho všeho žili…
iva dechživota

HRANICE MEZI SVĚTY

PŘEDNÁŠKA „HRANICE MEZI SVĚTY“

Přednáška o přechodových fázích

mezi jednotlivými životními úseky.

Mnohé programy, které na nás v tom období

ovlivňují nebo zcela ovládají, nás nutí 

hrát dvojí hru, některé však zachází za hranice

a mnohdy rozhodují o kvalitě života na dlouho dobu.

S nadhledem a lehkostí

o novém vnímání v jednoduchosti

a smysluplném Bytí tady…

Kdy: čtvrtek 25.5.2023 v 17 hod

        Jiný svět Zlín

 

navazuje celodenní workshop:

HRANICE MEZI SVĚTY

Kdy: sobota 17.června 2023 10-15 hod

         Jiný svět Zlín

Lektor: IVA HASTÍKOVÁ

                tel. 728 087 118 

 

MEDITAČNÍ WORKSHOP

Ve spolupráci s Moje dílna Zlín
jsme připravili zajímavé propojení
Tvé vlastní kreativity a zvuku.
Přijď tvořit za zvuku handpanu
a dalších nástrojů
na meditační keramický workshop,
a to ve středu 17. května 2023
více na: Jednorázové kurzy
               info@mojedilna.eu
Těší na na vás iva dechživota a terka
Workshop „DĚTI NOVÉHO MILÉNIA“

V sobotu 13. května 2023 od 10-15 hodin

pořádám zajímavý workshop

v úžasném prostoru

JURTY VESNA u Lipníku nad Bečvou

pro všechny z vás, kdo se chcete pohybovat

touto nejistou dobou s lehkostí.

Zajímavé techniky a práce s tělem

k pochopení procesu generační změny,

odlišného vnímání reality,

rozdílnosti v ukotvení,

jiných potřeb a nároků obou světů.

Těší se na vás iva dechživota

REZERVACE: tel. 728 087 118

Lektorné 1200 Kč

Doprava na místo po dohodě společná

Přednáška „DĚTI NOVÉHO MILÉNIA“ květen 2023

Přednášku pořádá také: 

MOJE DÍLNA ZLÍN  ve středu 3.května v 18 hodin

Rezervace: https://mojedilna.eu/udalosti/

 

JURTA VESNA Ořechy Lipník nad Bečvou

ve čtvrtek 4. května v 17.30 hodin

Rezervace: tel. 739 046 716