Nejnovější příspěvky
P.O.L.E

Lidská bytost je stroj na přežití,
do značné míry poháněný chemickými látkami
a genetickými kódy.
Mozek je samostatný orgán a sídlo vědomí
a do velké míry je také řízený chemickými látkami
-komunikací buněk a kódováním DNA.
Buňky a DNA komunikují prostřednictvím frekvencí.
Mozek vnímá a vytváří svůj vlastní záznam světa
v pulzujících vlnách.
Lidé jsou neoddělitelnou součástí svého okolí.
Žijící vědomí není izolovanou entitou.
Vědomí lidských bytostí má neuvěřitelnou sílu
-můžeme léčit sebe, léčit svět- v jistém slova smyslu
udělat to, co si přejeme.

S.V.Ě.T.L.O

… padám do nějaké jámy, je tam úplná tma

je mi strašná zima … tak takhle vypadá konec

prosím potřebuji vidět

vzpomenu si na toho malého slepého tvora Axolotla

tvora z jeskyní, který se naučil přežít v absolutní tmě

uvidím ještě někdy očima nebo snad lze vidět i jinak

nevím jestli blouzním nebo sním…

najednou se rozední a nad jámou zasvítí Slunce,

začnou zpívat ptáci, začne pršet a do jámy stéká Voda,

je čistá a stává se z ní vodopád,

znova vychází Slunce a paprsky prosvítí Vodu,

tisíce kapiček světla vytváří ty nejkrásnější tvary,

které září barvami, spojují se a rozpojují až do chvíle,

kdy stvoří nádherně zářící duhový most

pozoruji celý proces a pociťuji velkou radost v srdci,

najednou je mi teplo a mé tělo se přestává třást,

cítím světlo v sobě a najednou vnímám,

jak důležité jsou v životě prožitky

a že právě díky nim jsem nyní i v temné jámě ve spojení se vším…

vstanu a cítím v sobě velkou sílu,

jakoby mé ruce osvětlovaly stěny jámy,

šmátrám a hledám ve stěně jámy cestu, jak se odsud dostat

vodopád se pomalu ztrácí a já vidím nejspíš vnitřním zrakem,

že mi voda vytvořila schůdky,

po kterých se postupně vyšplhám z jámy ven

takhle vypadá konec, který má nový začátek…

 

Workshop „VODA TADY A TEĎ“

Pořádám celodenní seminář „Fenomén VODA TADY A TEĎ“

Co my jen o vodě víme…

Voda ve všech podobách, co doposud známe…

Voda a její působení nejen na planetě Zemi…

Voda v přírodě… prameny, bystřiny a řeky a jejich pouť

Voda v lidském těle…

Voda v lidské buňce…

Strukturovaná voda jako ZNOVUOBJEVENÝ zázrak pro lidskou buňku…

Ráda vás provedu světem vody nově,

jeho ozdravným působením na lidský organismus

díky ní ožiješ, omládneš, zregeneruješ své buňky…

POJĎ SPOLEČNĚ OŽÍT A BÝT VE ZDRAVÉM TĚLE

TERMÍN: sobota 10.prosinec 2022 10-17 hod

Maximální počet : 7 účastníků

Rezervace na tel. 728 087 118

 

 

 

 

Workshop PRÁCE S TĚLEM PŘES ZVUKOVÉ FREKVENCE

Připravila jsem zajímavý celodenní workshop,

a to pro všechny, kdo jsou otevření novým přístupům léčení.

Provázím lidi v různých sférách léčení dlouho,

pracuji se zvukem a vodou již delší dobu,

přesto nynější obrovské energetické změny,

totální rozpouštění starých dogmat

a pokřivených pohledů na fyzické funkce těla,

přinášejí každičký den úplně nová poznání o síle frekvencí,

jež mohou působit na lidské tělo kladně nebo destruktivně.

Provedu vás světem zvuků přímo působících na tělo fyzické

i na další těla jemnohmotná.

Vše bude provázeno živými ukázkami.

Malý počet účastníků poskytne mnoho prožitků

pro každého z účastníků, je vhodný především pro terapeuty,

kteří pracují s klienty skrze fyzické tělo.

Vše si prožijete a procítíte na vlastní kůži.

Zvukové ladění a harmonizace léčivými tóny

úplně změní vaše vnímání vnější reality,

někdy může jít až o jiný stav vědomí,

klienti často poprvé vidí obrazy, barvy

a vše se rozšiřuje o úplně nové vjemy.

Osvětlím rozdíly mezi různými frekvencemi,

působení na tvrdou a měkkou tkáň těla,

na tekutiny v těle jako je krev a lymfa,

na nervovou soustavu a mozkové frekvence,

proudění energií kundalini nebo plazmy v těle.

TERMÍN:  sobota 12.listopad 2022  od 10-17 hodin

V ceně lektorného je kromě informací a duchovní stravy

také kvalitní občerstvení a polední menu.

Kurz se koná v prostorách mé praxe.

Rezervace a více info na tel. 728 087 118

 

 

 

 

ZVUK A VODA…
O čem je vlastně život…
o neustálém plynutí Bytí na Zemi
o běžném setkávání se s tokem událostí,
ale také o uvědomování si toho,
jak nás vlastní strachy uvádí mimo něj,
mimo přítomnost, mimo naše tělo
i obírájí o bezprostřední prožitek!
Zkusme zůstat na čas vědomě
také ve své pravé mozkové hemisféře.
Zkusme zůstat plně ve svém těle,
uzemnění, přítomní a pozorní!
Zkusme si dnes plně naslouchat,
inspirovat se vším kolem
co k tomu pomáhá.
Zkusme si nepamatovat,
ale vybavit si pocit, prožívejme to!
Zkusme souznít se životem,
jehož vibraci uslyšíme,
takto podobně zníme MY sami!
Vylaďme se na to živé.
Zkusme na chvíli potkat sami sebe
v přítomném TEĎ a TADY!
To je způsob jak žije ŽIVÝ ČLOVĚK
a je to sám život.
ŽIVOT je TOK – voda a zvuk.
Toto je tvorba života-
ať se děje venku cokoliv.
Děkujeme, že zatím můžeme být lidmi.
11.9.2022 iva dechživota