Nejnovější příspěvky
VEDENÁ POUŤ „360-TKA PŘÍTOMNĚ V SOBĚ“
Provedu silným osobním zážitkem…
šest hodin přítomně pouze se sebou,
pohled na stav vědomého napojení s tělem
za pohybu v nádherné přírodě plné pramenů.
Po úvodní diagnostice ladičkami,
která odhalí zablokované zóny v těle a
následné zprůchodnění léčivým zvukem,
pokračuje pohybová terapie v terénu,
za pomalé chůze naučím techniky
jak ucítit vědomí sebe v těle,
jak vědomě dýchat a pohybovat se
ve svém vlastním rytmu,
možné i poznání vlastní krajiny duše,
introspekce v pohybu a práce s živly.
Na závěr 90 minut harmonizační zvuková masáž.
Další volné termíny od 23.května 2022
KOLIK JEŠTĚ POTŘEBUJEME ŠANCÍ…
Kolikrát lidstvu a každému z nás
bude ještě dána šance
pochopit, co se skutečně děje…
Tolik doufáme, že ještě mnohokrát.
A možná už jen párkrát…
Proč se to neukazuje… ptáme se
a co bychom měli vlastně vidět…
Doposud mnozí stále otálíme
a očekáváme harmonii nejprve zvenčí,
možná abychom uvěřili,
že je to vůbec v této době možné
anebo ji i často vytváříme,
ale pouze navenek pro ty druhé.
To proto jsme ještě pořád nepochopili…
Ona samotná introspekce totiž příliš bolí…
Vyměnit odstředivost za ryzí dostředivost,
změnit a uhasit boj polarit v sobě,
nakrmit sebe láskou a
zajistit stav bez-péče zvenčí
je tak velkou osobní výzvou.
Teprve pak lze sdílet sám sebe v sobě.
To první opravdové rande se sebou
je jedno velké rozčarování…
najednou se setkáš s tím divným pocitem,
jak málo je toho pro tebe od sebe…
že páchat dobro je zoufalé volání vlastní duše,
že být ohleduplný jen k druhým,
je vlastně být bezohledný k sobě,
být velmi soucitný a laskavý navenek,
je být docela bezcitný k sobě, toužit
a silně postrádat lásku k sobě.
A ten kdo toto ví,
převážně mlčí a jen to žije…
tudíž navenek je vlastně nepříliš nápadný,
neční, neukazuje se.
To tady začíná skutečná práce pro tvůrce.
A proto nás tolikrát zarazí,
kolik lidí se už za tvůrce považuje,
ale žít tvůrce v sobě příliš nezvládá.
Nejprve se umět utvořit uvnitř,
odvážně přijmout dosavadní pravdu o sobě,
najít si svoji cestu k sobě, přijmout se a
zamilovat se do sebe…
Dar od Ducha je tvé tělo,
pouze skrze něj poznáš
jak se vše postupně hojí, uzdravuje…
Je to jako vystoupit z vlaku,
tam kde jsi nikdy nebyl.
Tak velkou pozornost k sobě
vyžádá nějaký prostor a čas,
ta doba nám byla dána,
jen jsme ji mnozí propásli,
strávili ji ve strachu a šokujícím zastavení,
a tak neuviděli, co-vid-ět měli.
Tady přestávají platit slova,
která tak dlouho platila.
Tady přestávají působit moudra,
která jsou zapsána v knihách.
Tady přestávají platit programy,
podle kterých jsme tak dlouho žili.
Tady přestávají platit zvyky mysli
a jejich posluhovačů- lidských smyslů.
Tady přestávájí žít původní tradice
a všechny závislé vztahy.
Tady přestávají platit i afirmace
a meditace pouze z mysli.
Nastává chaos všude, kam jen pohlédneš…
Chceš utéct a ono není kam.
Na celé planetě je to velmi podobné.
Každý je tu sám- už pouze za sebe
a kolem světová apokalypsa.
Dobré vědět, protože hladových dravců,
co se rádi postarají je kolem stále dost.
Ano, jsou tu pro nás jako volavky a prověřují nás.
A tak je jednodušší vidět, že to nejde,
že kvůli nemoci, válce a nedostatku nemůžeme,
a tak snadno svoji vnitřní disharmonii opomíjet…
Je na každém z nás objevit,
že vědomé bytí v těle je tvorbou,
vědomý dech výživou
a vědomý pohyb venku je radostí ze života.
Zní to jako klišé a pro mnohé to tak i zůstane.
Jak to člověk se sebou má…
jak cítí průchodnost těla…
jak moc má tělo rozladěno
a jak málo ho vnímá jako nástroj.
Vyladit se a uslyšet se…
Když je každá buňka právoplatným členem orchestru,
hraje a vrní a zároveň máš v sobě klid,
mysl se posune do nastavení spolupráce s tělem.
Harmonie je pak všude,
proudí krví jako životadárná řeka.
Tvé tělo je duhové a září.
Pochopil jsi,
ucítil podstatu života v těle,
můžeš dál a je ti dovoleno
nechat vyrůst své tvoření i navenek.
Energie změny tu dávno na Zemi už je.
Je tu však i doba pádů iluzí o sobě samých.
Doba úžasná k tomu si svobodně vybrat
a vědomě nastoupit vlastní cestu.
Duch totiž stvořil naše tělo jako nástroj tvorby,
z povzdálí pozoruje a není ani vteřinu mimo něj,
má na to své pomocníky,
naše vyšší Já ho nepřetržitě informuje,
aniž bychom s ním měli vědomé spojení.
Doba opravdové duchovnosti nyní teprve nastává.
To zřejmě bude pro mnohé velké překvapení…
5.5.2022 iva dech života
LETNÍ SLUNOVRAT NA PÁLAVĚ 2022

Jako průvodce krajinou a silovými místy Moravy

nabízím dvoudenní pobyt na Pálavě

v termínu 21.-22.6. 2022

pro jednotlivce nebo dvojici.

V ceně ubytování v penzionu 1 noc,

lektorné za vědomé putování krajinou,

vedení Slunovratového rituálu,

léčení zvukem pod Svatým kopečkem.

Více info na tel. 728 087 118

 

 

 

JSEM PRŮVODCEM ZVUKEM I DECHEM
„Ten, kdo zná tajemství zvuku,
zná tajemství celého vesmíru.“
DECHEM ŽIVOTA OZDRAVÍŠ…
Rozšíření dýchání do břicha
na 50 až 70 procent kapacity bránice
zmírňuje kardiovaskulární stres
a umožní tělu pracovat efektivněji.
Z tohoto důvodu je bránice
někdy označována jako „druhé srdce“,
protože nejen bije podle vlastního rytmu,
ale také ovlivňuje rychlost a sílu srdečního tepu.
Levá nosní dírka je hlouběji spojena
s parasympatickým nervovým systémem,
stranou „odpočinek a trávení“,
která snižuje krevní tlak,
ochlazuje tělo a pomáhá při úzkostech.
Dýchání levou nosní dírkou přesouvá
průtok krve na opačnou stranu prefrontální kůry,
do oblasti která hraje roli v kreativním myšlení,
emocích a tvorbě mentálních abstrakcí.
Když se nadechujete primárně tímto kanálem,
krevní oběh se zrychluje,
vaše tělo se zahřívá a zvyšuje se hladina kortizolu,
krevní tlak a srdeční frekvence.
Stává se to proto, že dýchání pravou nosní dirkou
aktivuje sympatický nervový systém,
mechanismus „bojuj a uteč“,
který uvádí tělo do zvýšeného stavu
bdělosti a připravenosti.
Dýcháním pravou nosní dírkou také přivede
více krve do opačné mozkové hemisféry,
konkrétně do prefrontálního kortexu,
což je spojeno s logickými rozhodnutími,
jazykem a počítáním.

 

BRUSNÉ …

Malá vesnička v oblasti Hostýnských vrchů,

ústící do Rusavského údolí,

pro mne místo plné energie Země a Vody

se soutokem říček Brusenka a Rusava,

jež před rokem vstoupilo do mého života.

Já jsem si ho tak velmi ráda zvolila

jako svůj další bod pro život a své poslání.

Ještě nějaký čas potrvá než na pozemku,

který jsem vloni získala, vyroste mé bydlo

a také místo pro setkávání a sdílení Hostsféra.

Legislativa dnes připomíná neprostupnou džungli,

stejně mnohovrstevnatou, jakou jsem před lety

poznala na opačné straně zeměkoule.

To nic… mám přece všechen čas Vesmíru.

Brusné je místem, kde se silné energie

z Hostejnského oppida roztáčejí dole

v údolí a opírají se o Břestecký hřbet.

Energie z této apsidy se následně mísí

spolu s toky energií z protějšího kopce,

na němž stojí rozpadlé ruiny hradu Křídlo,

ale i z dalších okolních malých pyramidek

vrcholů Barvínek, Poschlé a Javorčí a vzdálené Lysiny.

Výhled na ně mě fascinuje pokaždé, co tam trávím čas.

Brusné se tím stává energetickým vortexem,

který posílá výživné energie do Moravské Brány

směrem na Protivanov, Přerov, Tovačov

a dál ke Svatému Kopečku u Olomouce.

Tato místa to velmi potřebují,

jelikož stále nesou protonaci minulosti,

to je vojenských střetů a dobyvatelských energií.

Pod mlýnem Brusenka až po soutok s říčkou Rusavou

se tok energie mísí s divokou energií z Rusavského údolí.

Je podobná průvanu a proudí svižně celým údolím.

Z pyramidy Čecher a od vrcholu Pardusu,

kde Rusava pramení, stékají probuzené dračí energie,

které jsou silně jangové, potřebují vyvážit vodním živlem,

a proto jsou tak velmi vhodné zbudované vodní plochy

místních brusenských rybníků a jezírek, ale také

uzemňující původní aleje s korunami velmi starých jasanů a líp.

Díky rozsáhlým holinám, které odhalují poslední roky

skutečné tvary hostýnských kopců,

lidé brzy začnou vidět jiné souvislosti,

a tím se ještě více síla těchto toků zaktivuje.

Časem vše uvidíme jinak než doposud známe.

Podobně jako se udělo třeba ve Visoku v Bosně,

nebo na našem území v oblasti Karlštejna, Znojemska

nebo v údolí Beskyd s vortexem v Čeladné.

Ano, myslím tím energie pyramidálních údolí.

Jsem milovnicí silových míst

a tak mi život takové místo dopřál.

Děkuji za něj a věřím, že se budu o něj s láskou starat.

Duch toho místa je starý a moudrý

a my dva se nepotkáváme úplně poprvé.

Jak píše P. Coelho v Alchymistovi

„Vše co se stane jednou, už se stát nikdy nemusí,

ale vše co se stane dvakrát, stane se i potřetí…“

Potenciál tohoto místa je obrovský

a tak probouzí i ten můj.

Vy, co se setkáváte se mnou na Slovíčku,

už víte, že každé slovo i písmeno,

tedy i název místa má svůj energetický symbolický výklad.

Tady je výklad pro místo B R U S N É

CÍLEM TVÉ CESTY JE SPOJIT VŠECHNY ŽIVLY,

HUDBU SFÉR A ENERGII MÍSTA ZCELA

NOVÝM PŘÍSTUPEM K PŘIROZENÉMU LÉČENÍ,

VYTVOŘIT OSU A VŠE VYLADIT/VYBROUSIT/

A TÍM TAK NASTOLIT PŘIROZENOU HARMONII CELKU

18.4.2022 iva dechživota