Nejnovější příspěvky
DĚTI NOVÉHO MILÉNIA

PŘEDNÁŠKA V JINÉM SVĚTĚ ZLÍN

“DĚTI NOVÉHO MILÉNIA”

MILENIÁLOVÉ JSOU TAK JINÍ…

PŘESTO JSOU NAŠIMI DĚTMI

JINÝ SVĚT ZLÍN Osvoboditelů 484

Termín: úterý 25.dubna 2023 v 17hodin

Přednáška o interaktivním přístupu k dětem-mileniálům.

Dotýká se to každého z nás…

Co nám chtějí říct,

kdo jsou a co nám dávají najevo svým přístupem ke světu?

S nadhledem o tom, jak si vzájemně najít k sobě cestu,

jak pochopit celý proces změny generačního přístupu k životu

a je-li vůbec možné ovlivnit narůstající lavinu

dětských psychických, toxikologických

a zdravotních kolapsů posledních let.

Rezervace : tel. 728 087 118 nebo přímo v Jiném světě

Vstupné : 300 Kč

Č.A.S

„Vzhledem k tomu,

že čas je vzdálenost v prostoru,

čas je též paměť ve struktuře prostoru.

Bez paměti není čas.

Bez času nejsou vzpomínky.

Následně následuje, že energie,

kterou vnímáme jako hmotný svět,

musí být informace

nebo energie ve struktuře prostoru. „

Nassim Haramein

 

Přátelé, často se mě na to ptáte…

proč nyní tolik zapomínáme???

Za vypínání mozkové paměti

může změna vnímání času…

to mysl čas potřebuje a nemůže bez něj být…

jelikož nyní už realitu mnozí vnímáme jinak

mnohem přirozeněji

vnímáme více tělem – tedy srdcem,

stává se čas plazmatickým

a plyne různě rychle…

prožívané si už nepotřebujeme pamatovat…

je to zapsáno jinou formou v buněčné paměti těla

6.leden 2023 iva dechživota

ROK SEDMIČKY…

ROK 2023
Jsme těsně před proměnou, která se uděje
a bude dít až do roku 2027.
Loňská šestka nám dala možnost si uvědomit
zda se chceme nadále cyklit
a odkud již není z čeho čerpat
anebo z tohoto šestihranu vystoupíme.
Mohli jsme docela dobře poznat kdo jsme
a jaký vztah se sebou vedeme,
zrcadlilo nám to krásně okolí.
Nyní se vše obrátí více dovnitř.
Sedmička letos nabádá jít zcela jiným směrem,
doslova každý svým způsobem.
Rozpad se stane více viditelným,
začne doba škatule hejbejte se…
doba, kde budeme jasně vnímat rozdvojení reality,
zůstává jen na nás pro kterou se rozhodneme.
Mnoho lidí bude chtít stále udržovat obojí
a v tom bude největší háček.
Začne doba sezení na dvou židlích,
zvláštní typ schizofrenie a při zvyšujících vibracích
to bude velká výzva pro lidská těla.
První týden konzulací mi to potvrzuje
naprosto dokonale. Vánoce byly skvělým trenažérem.
iva dechživota

NOVÉ PŘÍSTUPY KE ZDRAVÍ 2023

Všechno se nyní hodně rychle mění…

Změní se brzy i terapeutický přístup k lidskému tělu.

Mnohé co platilo bude úplně jinak.

To nejtěžší bude opustit vše staré…

musí padnout spousta metod a technik,

aby nechaly vstoupit léčivé techniky nové,

takové které odpovídají současným frekvencím.

 

Změnu vnímání lidského těla

bychom mohli popsat jako schopnost

každého člověka udržovat energii v těle tak,

aby přinášela nejen klid nulového bodu,

schopnost cítít a prožívat,

ale i sílu a moc cokoliv zrealizovat

sám za sebe bez pomoci.

 

Étherická kosmická energie která nyní kolem nás je,

se stává pro těla mnohých lidí nestravitelná,

vyvolává v nich neklid, roztříštěnost a nesoulad,

vleklé stavy únavy a nechuti cokoliv konat.

Jiným pólem je stav, kdy sice tělo energii přijme,

ale neumí s ní nijak naložit.

Na to reaguje především energie jater a ledvin,

které jsou nyní nejvyčerpanějším orgánem.

Tak přichází podivné stavy houpání a točení hlavy,

velké horkosti střídající se s zimnicí hlavně v noci,

pocení a nespavost, chřipkové stavy s horečkami,

změny nálad a zmatenost, co jen se to se mnou děje.

Pocity jako bych byl nemocen a další den nic z toho není.

Bílá medicína moc neví co s tím

a kolečko dalších vyšetření je časově v nedohlednu.

Vakcinace to vše jen umocnila.

 

Zvuk a voda je jedním z nových fenoménů doby.

Ano tak jednoduché to je.

Když lidské tělo pomocí léčivé frekvence uvedete do relaxu,

naučíte se dát mu absolutní pozornost, sladíte se s ním,

nastane stav kdy pomalu začnete rozumět jeho signálům.

Rozumět sami sobě skrze tělo. Zapomněli jsme to…

Myslet tělem a konat myslí.

Vše se začne postupně měnit, rozpouštět a tát.

Zvuk se dostane snadněji dovnitř buněk,

buněčná membrána zprostupní pomocí strukturované vody,

kterou začnete užívat a tím se změní flexibilita v těle

na více úrovních. Vše v organismu ožije pouze návratem

k přirozené frekvenci tkání.

Otevře se vodoprostupnost fascií a jemnohmotných nádí v těle,

na úrovni toků tekutin se oživí krev a doslova se energeticky naplní.

Pročistí a rozpohybuje se lymfa a přebytečné otoky z těla zmizí.

Postupně se aktivuje nový systém diafragmových disků,

ty se sladí a roztančí.

Nastaví se přirozený rytmus a dech života,

který má každý člověk svůj tedy zcela individuální.

Nelze tedy získat přesný návod k sobě zvenčí pomocí nějaké metodiky.

Vše se děje ne přes hlavu ale přes buněčnou paměť těla.

Prakticky a jednoduše.

Bez úsilí a tlaku se frekvenčně vyladí

a plazmaticky pak propojí vše se vším do celistvosti.

S každou další návštěvou porozumíte svému tělu více.

Začnete vnímat jemnohmotný svět vašeho těla,

jehož nekonečný potenciál vás naučím využívat.

Naučíte se komunikovat s tělem tak,

aby nastala spolupráce a rovnováha těla a mysli.

Pocítíte harmonický stav.

Aktivujete oblast pericardu a otevřete své srdce.

Některým se podaří reaktivovat i oblast brzlíku.

Pochopíte schopnost sebeuzdravování.

Budete si více věřit a svého těla si vážit,

tím že už nikdy nedovolíte to co doposud,

je jedno jestli na energetické, emoční

mentální nebo fyzické úrovni.

Zpomalíte stárnutí tkání.

Budete více vnímat živost života,

přestanete přežívat a začnete prožívat.

 

To je účelem probíhající TRANSFORMACE

a já Vás ráda tímto procesem provedu,

stačí si jen určit termín setkání.

3.leden 2023 iva dechživota

PÁLAVA 2023

PÁLAVA 2023 

TERMÍN čt 18.5.- ne 21.5.2023

REZERVACE NUTNÁ tel. 728 087 118

CELKEM 11 míst / OBSAZENO 11

Čtyřdenní putování silovými zónami Pálavy a Podyjí

pro všechny, co chtějí chvíli pobýt sami se sebou…

Workshop zaměřený na vylaďování se na sebe,

poznávání se a vytvoření prostoru k další cestě

touto transformační dobou v silové ženské zóně Pálavy.

Jako lektor doprovázím, vedu a inspiruju plus ladím po celou dobu.

Koncert ve sklepních prostorách skály Sv. Kopečka,

vědomé putování po krajině, řekách a soutocích a práce s živlem vody,

seznámení s pyramidální energií přímo na silových místech-

Klentnice, Slunečná- Růžová hora, Šobes, Heiligerstein a Znojmo.

Kopec humoru, radosti, přátelského sdílení a skvělého moku k tomu.

Těší se na vás iva dechživota