Nejnovější příspěvky
Fenomén Z.V.U.K

 

Máte-li schopnost vnímat nerovnoměrnost v biopolích kolem lidí,

pak listujete v jejich životech jako v knize.

Čtete v minulosti a traumatech zapsaných v jejich tělech.

Lidské biopole totiž tyto informace ukládá,

ještě úplně přesně nevíme, zda jsou v těle zakódovány

nebo nám pomocí něj umožní se k nim dostávat.

Ví se o tom již hodně dlouho,

vznik nového paradigmatu medicíny

však kvůli farmalobby nebyl doposud možný.

Proto udržet tvrzení v povědomí lidí,

že člověk je stvoření biochemické,

umožňovalo dlouho jedinou cestu léčení,

a to léčivy chemickými.

O časové náročnosti a vedlejších účincích léků raději nemluvě.

 

Stále více jsme si jisti, že člověk je bytost energoinformační,

že jeho pojivovou tkání proudí informace vysokorychlostními

kanály /vnitřní internet/,

které dokáží ovliňovat nejen tkáně,

buněčné procesy ale i samotnou DNA.

Léčitelovy ruce při doteku vyzařují biomagnetické pole

o frekvencích 0,3-30 Hz, což se velmi blíží frekvencím,

ve kterých funguje lidský mozek, tyto frekvence dokážou

vyvolat silné léčebné reakce kdekoliv v lidském těle.

Také energetická cvičení např. čchi-kung vytvářejí

specifické frekvence stimulující růst kostí, nervů,

krevních kapilár, šlach, vaziva i pokožky.

Vše ve vesmíru vibruje.

Lidské tělo je živou matricí, v níž energie proudí

elektromagnetickými poli díky všudypřítomné vodě.

Ta tvoří 99% molekul našeho těla a představuje dvě třetiny jeho objemu.

Všechny bílkoviny /kosti, svalstvo a jiné tkáně/existují v hydratované formě.

Pokud by obsah vody klesnul pod 50%, člověk umírá.

Proud energie, protony a elektrony se oddělují podél membrán,

vytvářejí nabité vrstvy, podobné malým bateriím,

v tomto vnitřním elektrickém poli našeho těla,

které je možno výrazně ovlivnit akustickými vibracemi,

se odehrává zázrak života.

A tak lze buňky oslovit elektromagnetickými rezonancemi,

fonoforézně tj. léčebnými LADIČKAMI,

a ty poté následně začínají kmitat v souladu s danou resonancí.

Biologické buněčné procesy se odehrávají na specifické frekvenci

a amplitudě o velmi nízké intenzitě. Příliš silný signál nemusí biologickou

reakci vyvolat. Za to slabý signál o správné frekvenci může pomocí proteinů

v buněčných membránách zapříčinit zvýšenou reakci uvnitř buňky

nebo v jejím genetickém DNA materiálu. /výzkumná práce Rosse Adeyho/.

Znamená to, že jemné energetické emanace ladičky na specifické resonanční

frekvenci by mohly mít na naše tělo překvapivé léčebné účinky.

 

Z praxe ladičkování:

U klienta se sklonem k houstnutí krve

/dg. trombofilie, ateroskleroza, flebitida, varixy nebo bércové vředy/

Po základním vyladění celého těla /128 Hz, 78Hz, CG/

použiji ladičku frekvence krve 321,9 Hz

dále ladičku cirkulace 586 Hz

ladičku Ozón 78 Hz

ladičku DNA 528 Hz

Během hodiny ladění změna napětí v končetinách a pánvi,

změna barvy kůže a teploty místa /zmizí zarudnutí a horkost/,

varixy se zatáhnou do hloubky, zlehčení končetiny,

přirozená teplota končetiny,

pocit příjemného proudění v zjizvených až do fialova

zbarvených částech na bércích, ty blednou s každým laděním.

V této terapii je možné probrat i psychosomatické příčiny

a nastavit další postup k uzdravení.

iva dechživota

 

 

 

 

Ž.E.N.A

Přijde chvile,
kdy se ženský Duch probere s dlouhé letargie,
aby pomohl zrození světa, plného míru a harmonie.
Bude-li v ženském srdci zářit světlo lásky,
svět bude v bezpečí.
Žena je mostem k věčnosti,
má smysl pro moralní, intelektualní
a duchovní pořádek.
Je Vědomím.
Jakmile muž uskuteční záměr,
kvůli kterému na Zem přišel,
propojí nebe se zemí,
znovu se spojí se Stvořitelem.
A žena bude tím mostem,
který mu umožní k němu dostat.
H.H.Mamani
Muž a žena
Samotný muž se daleko nedostane.
Samotná žena bude jen nádrží nevyužité energie.
Když se ti dva spojí, doplňují se.
Žádný z nich nestojí výš než druhý.
Doplňky jsou rovnocenné.
Muž s žena si jsou navzájem dvěma polovinami protikladů.
Protiklady se k sobě přitahují.
Čím dále jsou od sebe, tím větší je přitažlivost.
Dohromady činí celek,
dohromady tvoří posvátnost,
která není dostupná, každému zvlášť.
Pokud chce být muž mužem, musí projevovat mužnost,
pokud chce být žena ženou, musí projevovat ženskost!
Ovšem mužský a ženský přístup jsou tak odlišné,
že pokud se cíleně nesnažíte,
pokud z toho neuděláte hlubokou meditaci,
nemáte šanci na poklidný život!
Když se k sobě přiblíží, chtějí splynout.
Jenže přitažlivost mezi nimi, stojí na protikladech.
Harmonie nastává až po překonání protikladů!
V tom spočívá veliký problém.
Pokud milostný vztah není uvědomělý,
působí množství problémů a trápení.
Jakmile se partneři setkají, tentýž protiklad,
který vyvolal přitažlivost, se stane konfliktem.
Na všechno se dívají jinak,
všechny jejich postoje a přístupy jsou odlišné.
Přestože mluví stejným jazykem, nerozumějí si.
Oba se na svět dívají jinak.
Muž se zajímá o věci vzdálené, žena o věci lokální.
Žena myslí intuitivně, muž analyticky.
Tudíž se nesetkávají.
Žena bez přemýšlení přeskočí rovnou k závěru.
Muž se k závěru dopracovává, krok za krokem.
Muž se namáhavě snaží,
ale žena do toho hned skočí – intuitivně ví – hned je jí vše jasné.
Tam, kam muž jde lopotně předem, vstoupí žena ihned zadem.
Mužova mysl běhá sem a tam, ženina je přímá jako šíp!
Neposlouchá, co říkáte.
Podívá se do očí a vnímá, jak to říkáte.
Co říkáte pro ni není podstatné!
Podstatné je to, co je za tím …
Žena se nedopracovává k závěrům logicky,
ale pomocí tušení a intuice, které obvykle bývají správné.
Muž se dokáže ke každému problému postavit intelektuálně
a následně se bojí ženy.
To proto, že se k problémům staví intuitivně, instinktivně.
Žena není intelektuální – inteligentní, samozřejmě ano.
Ženská inteligence naprosto jiná než mužská.
Žena žije náladami (emocemi), muž myšlenkami.
Žena je jako počasí, muž jako stroj.
Pro muže je často neuvěřitelná.
Chvíli je krásně, za chvíli zamračeno,
pak bouřka a zase se vyčasí.
Muž je stabilní a často nechápe, co se to děje.
Pro muže je to neuvěřitelné.
Co se to s mou ženou děje?
Pro muže je těžké žít s ženou.
To proto, že když jsou věci racionální, dají se ovládat.
Ale když jsou iracionální, přicházejí jen tak, zničeho nic.
A to se jen těžko dá ovládat.
Muž má větší sílu v argumentaci.
To už ženy pochopily.
Proto ženy neargumentují, ale bojují …
Pokud něčeho nemohou dosáhnout logikou,
rozzlobí se a dosáhnou toho hněvem.
Většinou nejsou primárně agresivní.
Stačí, když udělají pořádný rozruch.
To muže přinutí, aby se styděl.
Začne ji prosit – promiň mi to, neměl jsem pravdu.
A když je zase klid, rychle na konflikt zapomene.
Žena ne.
Žádný muž nedokázal ovládnout žádnou ženu.
Nakonec vždy přizná porážku a ženě se vzdá …
Protože neumí jeden druhého pochopit,
panuje mezi nimi tajemství.
Toto tajemství je však pro ně velmi lákavé.
Muž a žena tak vytváří celek.
Ten je ovšem tvořen spojením protikladů.
Pokud si to partneři uvědomují,
pak vědí, že není důvod ke konfliktu.
Vědí, že mají skvělou příležitost pochopit
naprosto odlišný úhel pohledu toho druhého
a bezpodmínečně jej přijmout.
Pokud tak učiní, pak může být
společný život muže a ženy
NÁDHERNOU HARMONIÍ.

 

 

Pálava 2021

Termín letošního jarního putování po Pálavě a Podyjí

je středa 28.duben- neděle 2.květen 2021

Ubytování opět v penzionu pod Tanzbergem u Alice.

Letos už to určitě vyjde, přátelé…

Počet rezervací max. 13 osob / plně obsazeno, pouze náhradníci/

Těším se na vás, iva dechživota

 

Kdo jsem v roce 2021

„Život je jednoduchý a přirozený

a to za předpokladu,

že jsme schopni ho takovým ponechat.“

 

Vyplňuje se mi vše s lehkostí, ačkoliv někdy dechberoucí

až neuvěřitelnou rychlostí, a přesto laskavým plynutím.

Vsadila jsem na dvě karty, jasnost a jednoduchost.

Vše, čemu si dovolím říkat „vlastní tvorba života“.

Na konci je spokojenost, blažený pocit vnitřního klidu.

Mými průvodci jsou sama příroda, krásná a silná místa

naší přenádherné českomoravské země,

a neochvějně také léčivý zvuk, který mi stále více

napomáhá v mém poslání tady.

Žiji tam, kde se mi líbí žít.

Jsem s těmi, se kterými se mi líbí sdílet.

Svůj život naplňuji každodenními činy,

které mi přináší radost a dostatek všeho,

co k žití potřebuji.

Děkuji za to, iva dechživota