Nejnovější příspěvky
V ROCE 2023 JAKO PRŮVODCE TRANSFORMACÍ

Tak jsem zase víc sama sebou

a jako každý z Vás jsem jedinečná.

Mám už něco odžito

a sama jsem docela v údivu,

že to kdo opravdu jsme je nám ukázáno,

až to skutečně sami dovolíme.

Přišlo to z prostoru ticha.

V roce 2020 jsem se rozhodla pustit ze života vše,

co nebylo v souladu s mojí další cestou.

Rozpustila blízké nefunkční vztahy,

poodešla ze systému blíže přírodě,

opustila místa se kterými mě pojila minulost a hmota.

Téměř okamžitě přišly nové vztahy, místa i výzvy.

Původních přátel zůstala opravdu malá hrstka.

Chtěla jsem to tentokrát zkusit jinak.

Vše tomu nahrávalo a já se nechala procesem vést.

Zůstala jsem nějaký čas žít v osamocení nad městem,

v čisté přírodě plné pramenů a věnovat se hlavně sobě.

Dělo se tak celé dva roky.

V samotě jsem našla velké kouzlo.

Vše co doposud programovalo můj život se rozpouštělo,

já se denně učila plně naslouchat tělu a tichu.

Trvalo docela dlouho než se nitro úplně zklidnilo.

Vnitřní sabotér stále dokola předhazoval neklid, výčitky,

mnohaletý vnitřní stres držel v těle třes,

období různě putujících bolestí a otevíral další pandořiny skříňky.

Svět tam venku se sice začal otřásat dalšími apocalypsami,

ale mé napojení na střed mi velmi pomáhalo to přijímat jak to je.

Strachy se postupně vzdalovaly až zmizely úplně.

Pak přišlo ticho a klid uvnitř.

Odpovědi na cokoliv přicházely odněkud mimo mě

a já začala dobře rozpoznávat iluzi od skutečnosti.

Přišly další čístky mysli a za nimi další a další záměry.

Chodila jsem celé hodiny po kopcích nebo odpočívala,

jen tak pozorovala děje nebo sbírala plody přírody,

začala míchat bylinné směsi a soli, tinktury a masti.

Nadchlo mě to a díky tomu vznikly produkty Hostsféry.

Klientům jsem se začala věnovat  jinak,

tak nějak po svém, originálně a s nečekaně rychlými výsledky.

Konzultace opustily dlouhé analýzy a naplnilo ladění.

Děkuji  za všechny metodiky, kterými jsem doposud prošla,

zkušenost a moudrost z nich  jsem si ponechala

pro nový vlastní přístup ke klientům.

Vám všem, co vás doprovázím na vaší cestě,

možná i Vám, které teprve zaujme nabídka mých služeb,

chci jako PRŮVODCE TRANSFORMACÍ

předávat to, co sama žiji jak se sebou,

v partnerství i v ostatních vztazích,

a co také sdílím na svých diskuzních skupinách

Na Slovíčko s Dechem života.

Pojďme se vyladit každý sám na sebe.

Pojďme tvořit novou realitu tím,

že najdeme sami sebe a staneme se těmi,

kterými jsme za obrazem toho

jak nás chtějí vidět ostatní.

Přijmeme se konečně bez podmínek.

Pak v lásce a radosti realizujme vše čeho se dotkneme

a v klidné síle ochotně čelme všemu,

co se bude chtít dotknout nás.

Ráda provedu a inspiruju na Vaší cestě.

28.12.2022 iva dechživota

 

M.A.T.K.A

MATKA  je vstupní bránou pro každou další bytost na Zemi.
MATKA  je tedy tím nejvíce a nejblíže formujícím principem nás všech.
MATKA  je-li nevědomá, je doslova „matkou- šestihranem“
který se tak poměrně snadno, ale povětšinou pevně,
zašroubuje do současného systému.
Dále již nedá velkou práci další a postupná manipulace
jejích potomků dnešním systémem.
Je-li MATKA vědomá, hexagram se mění VE HVĚZDU,
kterou vkládá do své rodové linie,
transformuje rodový princip vpřed i vzad a bourá tak vše,
co není konstruktivní.
Stává se, že jediná žena promění celou energii rodu.
U většiny rodin MATKY nevědomě vnesly do své rodové linie vše,
co dnešní vládnoucí elita potřebuje.
MATKA poskytuje dítěti dostatek iluzorního bezpečí,
žije v naprostém přesvědčení, že je to pro dítě dobré.
V realitě se to zrcadlí v neustálém strachu o dítě a v pocitu viny,
jestli mám stále vše dostatečně pod kontrolou,
tudíž jsem-li pro svět kolem DOBROU MATKOU.
Matka tak často přestává žít sebe v harmonii
a žije sebe navenek skrze život dítěte.
Neuvědomuje si obrovskou destrukci všech vztahů kolem sebe.
Škodí v prvé řadě sobě, svému partnerskému vztahu a také dítěti,
kterému iluze bezpečí, vytváří pokřivený pohled na svět.
1.leden 2023 iva dechživota
P.O.L.E

Lidská bytost je stroj na přežití,
do značné míry poháněný chemickými látkami
a genetickými kódy.
Mozek je samostatný orgán a sídlo vědomí
a do velké míry je také řízený chemickými látkami
-komunikací buněk a kódováním DNA.
Buňky a DNA komunikují prostřednictvím frekvencí.
Mozek vnímá a vytváří svůj vlastní záznam světa
v pulzujících vlnách.
Lidé jsou neoddělitelnou součástí svého okolí.
Žijící vědomí není izolovanou entitou.
Vědomí lidských bytostí má neuvěřitelnou sílu
-můžeme léčit sebe, léčit svět- v jistém slova smyslu
udělat to, co si přejeme.

S.V.Ě.T.L.O

… padám do nějaké jámy, je tam úplná tma

je mi strašná zima … tak takhle vypadá konec

prosím potřebuji vidět

vzpomenu si na toho malého slepého tvora Axolotla

tvora z jeskyní, který se naučil přežít v absolutní tmě

uvidím ještě někdy očima nebo snad lze vidět i jinak

nevím jestli blouzním nebo sním…

najednou se rozední a nad jámou zasvítí Slunce,

začnou zpívat ptáci, začne pršet a do jámy stéká Voda,

je čistá a stává se z ní vodopád,

znova vychází Slunce a paprsky prosvítí Vodu,

tisíce kapiček světla vytváří ty nejkrásnější tvary,

které září barvami, spojují se a rozpojují až do chvíle,

kdy stvoří nádherně zářící duhový most

pozoruji celý proces a pociťuji velkou radost v srdci,

najednou je mi teplo a mé tělo se přestává třást,

cítím světlo v sobě a najednou vnímám,

jak důležité jsou v životě prožitky

a že právě díky nim jsem nyní i v temné jámě ve spojení se vším…

vstanu a cítím v sobě velkou sílu,

jakoby mé ruce osvětlovaly stěny jámy,

šmátrám a hledám ve stěně jámy cestu, jak se odsud dostat

vodopád se pomalu ztrácí a já vidím nejspíš vnitřním zrakem,

že mi voda vytvořila schůdky,

po kterých se postupně vyšplhám z jámy ven

takhle vypadá konec, který má nový začátek…

 

Workshop „VODA TADY A TEĎ“

Pořádám celodenní seminář „Fenomén VODA TADY A TEĎ“

Co my jen o vodě víme…

Voda ve všech podobách, co doposud známe…

Voda a její působení nejen na planetě Zemi…

Voda v přírodě… prameny, bystřiny a řeky a jejich pouť

Voda v lidském těle…

Voda v lidské buňce…

Strukturovaná voda jako ZNOVUOBJEVENÝ zázrak pro lidskou buňku…

Ráda vás provedu světem vody nově,

jeho ozdravným působením na lidský organismus

díky ní ožiješ, omládneš, zregeneruješ své buňky…

POJĎ SPOLEČNĚ OŽÍT A BÝT VE ZDRAVÉM TĚLE

TERMÍN: sobota 10.prosinec 2022 10-17 hod

Maximální počet : 7 účastníků

Rezervace na tel. 728 087 118