Nezařazené
V.L.A.S.T.N.Í J.I.S.T.O.T.A

každé ráno otevřeme oči a máme volbu /svobodnou/

půjdu stejně jako včera…

půjdu jinak jako nikdy před tím…

vše je otázkou míry strachů v nás,

mít strach je velmi důležité,

ale ve správném nastavení…

a tak volím jistotu, která mě zavede přesně tam,

kde jsem naposledy cítil bezpečí… to je zpět

přesněji řečeno, máme pocit, že procházíme pohybem,

který bych nazvala jedním slovem „cukatúra“

jít s odvahou do nejistoty je „sakra“ těžká zkouška

v.l.a.s.t.n.í j.i.s.t.o.t.y /runa othala/

iva dechživota

 

Tvoření…

Tvořivý princip přináší velké požehnání.

Tvořit znamená napodobovat Stvořitele.

Je to prvotní inspirace života.

Všechno co tvoříme je odrazem toho,

jak chápeme tvořivou sílu Boha.

Tvořivost tudíž přináší i velkou zodpovědnost.

Bez ohledu na naši dosavadní víru to vypadá tak,

že jsme na Zemi proto, abychom TVOŘILI.

Uměním ukotvit se a zůstat uvnitř sebe sama,

pak všechno co vytvoříme,

nejenže bude vycházet z našeho vnitřního potenciálu,

ale půjde cestou dalšího růstu naší Duše.

Jsme-li schopni vyjádřit vše,

co je ukryto v našem nitru,

jsme schopni zvládnout cokoliv před čím stojíme.

Vládnout neznamená řídit druhé,

ale pochopit jak ovládnout svou vnitřní Bytost.

Namísto pýchy a ega, které nás budou svádět,

nedovolme aby napodobování Boha bylo zahanbující.

Raději nastolme stav „Být v souladu s velikostí a silou

tvořivého vyjadřování potenciálu naší Duše.“

V rámci této velikosti je spousta prostoru pro pokoru

i skromnost, protože už nesoupeříme s ostatními.

Vidíme náš jasný tvořivý cíl a udržujeme se

v bezpečných mezích naší osobní životní cesty.

Tak vhůru do toho…

ivadechživota

 

 

Muž a žena
Samotný muž se daleko nedostane.
Samotná žena bude jen nádrží nevyužité energie.
Když se ti dva spojí, doplňují se.
Žádný z nich nestojí výš než druhý.
Doplňky jsou rovnocenné.
Muž s žena si jsou navzájem dvěma polovinami protikladů.
Protiklady se k sobě přitahují.
Čím dále jsou od sebe, tím větší je přitažlivost.
Dohromady činí celek,
dohromady tvoří posvátnost,
která není dostupná, každému zvlášť.
Pokud chce být muž mužem, musí projevovat mužnost,
pokud chce být žena ženou, musí projevovat ženskost!
Ovšem mužský a ženský přístup jsou tak odlišné,
že pokud se cíleně nesnažíte,
pokud z toho neuděláte hlubokou meditaci,
nemáte šanci na poklidný život!
Když se k sobě přiblíží, chtějí splynout.
Jenže přitažlivost mezi nimi, stojí na protikladech.
Harmonie nastává až po překonání protikladů!
V tom spočívá veliký problém.
Pokud milostný vztah není uvědomělý,
působí množství problémů a trápení.
Jakmile se partneři setkají, tentýž protiklad,
který vyvolal přitažlivost, se stane konfliktem.
Na všechno se dívají jinak,
všechny jejich postoje a přístupy jsou odlišné.
Přestože mluví stejným jazykem, nerozumějí si.
Oba se na svět dívají jinak.
Muž se zajímá o věci vzdálené, žena o věci lokální.
Žena myslí intuitivně, muž analyticky.
Tudíž se nesetkávají.
Žena bez přemýšlení přeskočí rovnou k závěru.
Muž se k závěru dopracovává, krok za krokem.
Muž se namáhavě snaží,
ale žena do toho hned skočí – intuitivně ví – hned je jí vše jasné.
Tam, kam muž jde lopotně předem, vstoupí žena ihned zadem.
Mužova mysl běhá sem a tam, ženina je přímá jako šíp!
Neposlouchá, co říkáte.
Podívá se do očí a vnímá, jak to říkáte.
Co říkáte pro ni není podstatné!
Podstatné je to, co je za tím …
Žena se nedopracovává k závěrům logicky,
ale pomocí tušení a intuice, které obvykle bývají správné.
Muž se dokáže ke každému problému postavit intelektuálně
a následně se bojí ženy.
To proto, že se k problémům staví intuitivně, instinktivně.
Žena není intelektuální – inteligentní, samozřejmě ano.
Ženská inteligence naprosto jiná než mužská.
Žena žije náladami (emocemi), muž myšlenkami.
Žena je jako počasí, muž jako stroj.
Pro muže je často neuvěřitelná.
Chvíli je krásně, za chvíli zamračeno,
pak bouřka a zase se vyčasí.
Muž je stabilní a často nechápe, co se to děje.
Pro muže je to neuvěřitelné.
Co se to s mou ženou děje?
Pro muže je těžké žít s ženou.
To proto, že když jsou věci racionální, dají se ovládat.
Ale když jsou iracionální, přicházejí jen tak, zničeho nic.
A to se jen těžko dá ovládat.
Muž má větší sílu v argumentaci.
To už ženy pochopily.
Proto ženy neargumentují, ale bojují …
Pokud něčeho nemohou dosáhnout logikou,
rozzlobí se a dosáhnou toho hněvem.
Většinou nejsou primárně agresivní.
Stačí, když udělají pořádný rozruch.
To muže přinutí, aby se styděl.
Začne ji prosit – promiň mi to, neměl jsem pravdu.
A když je zase klid, rychle na konflikt zapomene.
Žena ne.
Žádný muž nedokázal ovládnout žádnou ženu.
Nakonec vždy přizná porážku a ženě se vzdá …
Protože neumí jeden druhého pochopit,
panuje mezi nimi tajemství.
Toto tajemství je však pro ně velmi lákavé.
Muž a žena tak vytváří celek.
Ten je ovšem tvořen spojením protikladů.
Pokud si to partneři uvědomují,
pak vědí, že není důvod ke konfliktu.
Vědí, že mají skvělou příležitost pochopit
naprosto odlišný úhel pohledu toho druhého
a bezpodmínečně jej přijmout.
Pokud tak učiní, pak může být
společný život muže a ženy
NÁDHERNOU HARMONIÍ.

 

 

Pálava 2021

Termín letošního jarního putování po Pálavě a Podyjí

je středa 28.duben- neděle 2.květen 2021

Ubytování opět v penzionu pod Tanzbergem u Alice.

Letos už to určitě vyjde, přátelé…

Počet rezervací max. 13 osob / plně obsazeno, pouze náhradníci/

Těším se na vás, iva dechživota

 

POSELSTVÍ ROKU 2021
Uvědomit si svůj bytostný dosah
a zároveň to, co už je nyní možné,
si vyžaduje velkou míru P.O.K.O.R.Y
ke všemu, co se právě děje a dále dít bude.