Terapeutické ladění zvukem
Zvuková koupel

Už od Zimního Slunovratu 2017,
ale i v těchto zimních měsících bez dostatku Slunce,
se můžeme cítit pod velkým tlakem,
aniž bychom tušili, odkud přichází.
Jsme unavení, cítíme stres a přetíženost,
a navíc se vše stále více prohlubuje.
Jsme jako na šikmé ploše pod velkou zátěží.
Chybí nám uvolnění a jinová složka.
Hra na mísy je příjemnou formou, jak naše příliš jangově
rozvibrovaná těla zklidnit a uvést do harmonické rovnováhy.

Při harmonických zvukových koupelích zažijete
jiný pocit, ale i nepoznaný energetický stav ve vašem těle.
Co si pod tím představit?
V prvé řadě poleví tlak ve vaší nervové soustavě,
včetně podstatné úlevy v oblasti hlavy,
dojde totiž postupnému slaďování mezi hemisférami mozku,
jelikož harmonizující frekvence našich nástrojů 432 Hz,
na rozdíl od 440 Hz (v klasické hudbě) výrazně
jinak formují tvar lidských buněk.
Obrázek 1 ukazuje působení zvuku různé frekvence na vodu,
z níž je tvořeno lidské tělo z velké části, viz obrázek 2.
Buňky můžou při harmonizaci dostat impuls ke změně.
Tak dojde k jejich detoxikaci a odblokování buněčné paměti.
Odcházet tak můžete s pocitem lehkosti a prázdné hlavy.
Budete se cítit nabití energií a plní chutě do života.

Křišťálové mísy jsou vyrobeny z 99% čistého krystalického křemíku,
který se v přírodním stavu vyskytuje v minerální formě jako křišťál.
Zvukové vibraci, které si šíří, vytvářejí oscilující pole,
které prostupuje zároveň fyzickým, emocionálním,
mentálním i duševně duchovním tělem.
Tato těla pročišťuje, vzájemně propojuje
a zvyšuje tak celkovou vitální energii.
Tóny generované křišťálovými mísami jsou jedny
z nejčistších zvuků, které na Zemi existují.
Vytvářejí vibrace, které námi prostupují,
zvedají naši frekvenci a propojují nás s vyššími
sférami univerzálního vědomí.
Na fyzické úrovni působí na krystalické struktury
křemíku, který je jeden ze základních stavebních
kamenů našeho těla.
Vibrační energie křišťálových mís rezonuje
ve vzájemném vztahu s naším tělem a proniká
hluboko do měkkých tkání, kde nás léčí
na úrovni buněčné paměti.
Vrací naše tělo zpět do rovnováhy a harmonie,
potřebné ke správnému fungování těla
a jeho samo uzdravující schopnosti.
Zdraví si totiž vytváříme každým okamžikem SAMI!!!

Zvuk se stane lékem budoucnosti

HRANÍM NA TYTO NÁSTROJE
VYTVÁŘÍM MOSTY DO NITRA VAŠEHO TĚLA,
AŽ K SAMÉ PODSTATĚ BUNĚK,
FREKVENCEMI PROMLOUVÁM K VAŠÍ DUŠI,
MÍŘÍM K PODSTATĚ VAŠEHO BYTÍ TADY,
SMĚREM K JEDINEČNOSTI TOHO, KÝM JSTE…
iva-dech života

Kříšťálové mísy a jejich vliv na celkový stav zdraví

POCITY, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI HARMONIZACI…

Objevení „Já“ a toho, kdo jsme bez masky pro vnější svět.
Pocit nového rozměru Bytí.
Skutečné načtení energie Vyššího stavu vědomí.
Nový pocit uvědomění sebe sama v Universu.
Velké uvolnění stresu v organismu.
Rychlé nastolení rovnováhy těla a mysli.
Pocit lehkosti a volnosti.
Ztišení mysli a běhu obtěžujících myšlenek.
Harmonie a úleva ve fyzickém těle až na úrovni buněk.
Očista svědomí, studu a pocitů viny.
Pocit bezpečí a otevřeného srdce.
Objeví se původní sebedůvěra.
Nastartování intuice a kreativity.
Schopnost učit se novým věcem
Napravení traumatických prožitků z minulosti
v rozsahu frekvence vlastní energie.
Odstranění negativní a blokující energie z aury a povrchu těla.
Povolení „odpuštění“ a nalezení řešení problémů z minulosti.
Regres zásadních traumatických událostí
a jejich opravdové pochopení,
co všechno stále ještě v našem životě ovlivňují a
následné vytvoření zcela nového nadhledu na ně.
Uvědomění si, že patříme Zemi.