Terapeutické ladění zvukem
Fenomén Z.V.U.K

 

Máte-li schopnost vnímat nerovnoměrnost v biopolích kolem lidí,

pak listujete v jejich životech jako v knize.

Čtete v minulosti a traumatech zapsaných v jejich tělech.

Lidské biopole totiž tyto informace ukládá,

ještě úplně přesně nevíme, zda jsou v těle zakódovány

nebo nám pomocí něj umožní se k nim dostávat.

Ví se o tom již hodně dlouho,

vznik nového paradigmatu medicíny

však kvůli farmalobby nebyl doposud možný.

Proto udržet tvrzení v povědomí lidí,

že člověk je stvoření biochemické,

umožňovalo dlouho jedinou cestu léčení,

a to léčivy chemickými.

O časové náročnosti a vedlejších účincích léků raději nemluvě.

 

Stále více jsme si jisti, že člověk je bytost energoinformační,

že jeho pojivovou tkání proudí informace vysokorychlostními

kanály /vnitřní internet/,

které dokáží ovliňovat nejen tkáně,

buněčné procesy ale i samotnou DNA.

Léčitelovy ruce při doteku vyzařují biomagnetické pole

o frekvencích 0,3-30 Hz, což se velmi blíží frekvencím,

ve kterých funguje lidský mozek, tyto frekvence dokážou

vyvolat silné léčebné reakce kdekoliv v lidském těle.

Také energetická cvičení např. čchi-kung vytvářejí

specifické frekvence stimulující růst kostí, nervů,

krevních kapilár, šlach, vaziva i pokožky.

Vše ve vesmíru vibruje.

Lidské tělo je živou matricí, v níž energie proudí

elektromagnetickými poli díky všudypřítomné vodě.

Ta tvoří 99% molekul našeho těla a představuje dvě třetiny jeho objemu.

Všechny bílkoviny /kosti, svalstvo a jiné tkáně/existují v hydratované formě.

Pokud by obsah vody klesnul pod 50%, člověk umírá.

Proud energie, protony a elektrony se oddělují podél membrán,

vytvářejí nabité vrstvy, podobné malým bateriím,

v tomto vnitřním elektrickém poli našeho těla,

které je možno výrazně ovlivnit akustickými vibracemi,

se odehrává zázrak života.

A tak lze buňky oslovit elektromagnetickými rezonancemi,

fonoforézně tj. léčebnými LADIČKAMI,

a ty poté následně začínají kmitat v souladu s danou resonancí.

Biologické buněčné procesy se odehrávají na specifické frekvenci

a amplitudě o velmi nízké intenzitě. Příliš silný signál nemusí biologickou

reakci vyvolat. Za to slabý signál o správné frekvenci může pomocí proteinů

v buněčných membránách zapříčinit zvýšenou reakci uvnitř buňky

nebo v jejím genetickém DNA materiálu. /výzkumná práce Rosse Adeyho/.

Znamená to, že jemné energetické emanace ladičky na specifické resonanční

frekvenci by mohly mít na naše tělo překvapivé léčebné účinky.

 

Z praxe ladičkování:

U klienta se sklonem k houstnutí krve

/dg. trombofilie, ateroskleroza, flebitida, varixy nebo bércové vředy/

Po základním vyladění celého těla /128 Hz, 78Hz, CG/

použiji ladičku frekvence krve 321,9 Hz

dále ladičku cirkulace 586 Hz

ladičku Ozón 78 Hz

ladičku DNA 528 Hz

Během hodiny ladění změna napětí v končetinách a pánvi,

změna barvy kůže a teploty místa /zmizí zarudnutí a horkost/,

varixy se zatáhnou do hloubky, zlehčení končetiny,

přirozená teplota končetiny,

pocit příjemného proudění v zjizvených až do fialova

zbarvených částech na bércích, ty blednou s každým laděním.

V této terapii je možné probrat i psychosomatické příčiny

a nastavit další postup k uzdravení.

iva dechživota

 

 

 

 

„Léčení zvukem čeká na odvahu se rozhodnout“

Terapie ladičkami praktikuji od začátku roku 2017,
i přesto mám chuť se podělit o skvělé zkušenosti,
které mě denně nepřestávají překvapovat.
Jelikož stále pracuji ještě i v ordinaci klasické medicíny,
vím, jak zdlouhavá je doba diagnostiky zdravotního problému
a následná objednací doba ke specialistům.
Doba, kdy je nutné dávno léčit, se nenávratně vytratí
a potíže se tak z akutní formy přesunou do chronické.
Lidé jsou bezmocní a naštvaní, a tak ještě zhoršují své problémy.
Nemají čas na léčbu, nechtějí čekat, chtějí rychlé vyřešení…

 

Přesto většinou zatím ještě nemají odvahu, zkusit jít jinou cestou.
A právě léčba zvukem je jednou z těch,
která nabízí účinnou alternativu, rychlejší řešení a okamžitou úlevu.
Lidé místo, aby si uhradili z vlastní kapsy několik terapií,
raději utrácejí nemalé částky za chemické léčiva v lékárnách
a tak nějak věří, že státní zdravotní péče je „musí“ uzdravit,
že je to vlastně její povinnost jako k občanovi,
který si platí zdravotní pojištění.

Naštěstí těch, kteří se nově rozhodnou jinak,
každým dnem roste a tak léčení zvukem má své výsledky.
Lidé jsou spokojení, jejich tělo je stále více uvolněnější,
jejich bolesti se tak brzy nevrací a zároveň jsou tímto přístupem
také na cestě k většímu vnitřnímu klidu.
Stávají se spokojenější se sebou a mění i vše kolem nich.
Vždyť právě vnitřní klid, je tím zásadním faktorem,
který člověku umožní žít lehčeji v současném systému.
BÝT SPOKOJENÝ SÁM SE SEBOU A SVĚTEM OKOLO,
PŘESNĚ TAKOVÝM, JAKÝM JE.

 

Při terapiích je velmi účinná kombinace ladiček
s křišťálovými mísami a křišťálovou pyramidou.
Tato vysoká frekvence už dokáže ovlivnit buněčnou
paměť těla a otevřít jemnohmotné schopnosti klienta.
Hladina energie mých klientů se mění od terapie k terapii.
Je to především u těch, kteří si už dobře uvědomují,
že není jiné cesty, než že si TVOŘIT SVŮJ ŽIVOT
můžeme pouze my sami.

Často jsou to lidé procházející těžkou zkouškou,
klienti s onkologickou diagnózou nebo ženy toužící po dítěti,
mnohdy označené medicínou jako neplodné.
A tak se pomocí zvuku nejprve stávají ženami,
aby se mohly pak následně stát matkami.
Několik miminek už tak přišlo na svět díky zvuku,
probouzejícím ženskost v jejich budoucích mámách.

Moc dobré výsledky přicházejí i u terapií dětí,
kde po několika návštěvách téměř vymizí potíže,
trvající i mnoho let.
Stres z vyčerpané matky, který dítě vždycky vnímá,
nepochopení jeho potřeb, velké nároky na dítě v rodině,
ve škole, nedostatek klidu a pocitu bezpečí,
neporozumění a nesoulad mezi rodiči,
to vše vytváří neklid v dítěti, ono se ho bojí vyjádřit
a tak se časem vše somatizuje do tělíčka.
Projeví se pak například bolestmi bříška,
únavností, nesoustředěním, pomočováním,
poruchami řeči nebo bolestmi hlavy,
ekzémy nebo alergií a špatnou imunitou.
Někdy se stává z dítěte malý tyran, dítě je zuřivé,
neurotické, neklidné, náladové nebo apatické a líné,
vše je pouze reakcí na nepřirozený přístup zvenčí.
Lékaři nemohou nic diagnostikovat,
pokud se jedná o psychosomatickou příčinu.
Děti jsou dneska velmi citlivé a jsem přesvědčena,
že skrze zvuk vede cesta k pochopení jejich světa.
Výhodou je, že máma je přítomna při léčbě zvukem,
a tak je vylaďována do svého středu spolu s dítětem,
takže se navazuje harmonie i ve vztahu,
který je velmi zásadní pro dítě i matku.
Přes deset let praxe v Centru pro rodinu mě naučilo vnímat rodinné vztahy jinak.
Dítě je zrcadlením všeho, co rodiče odmítají na sobě nebo mezi sebou vidět.
Pro nějaký pocit viny nebo studu staví sebe do role oběti,
je přehnaně snaživé, nepřirozeně dokonalé, a přitom to nejvíc, po čem touží je:
BÝT TÍM, KDO OPRAVDU UVNITŘ SEBE JE.

Zvukové terapie skvěle působí na pohybové
a neurologické diagnózy,
různé dráždivé a bolestivé neuralgie,
kdy například jeden klient již po pár sezeních zrušil
termín plánované operace na neurochirurgii.
Mnoho dnes častých případů bolestí hrudníku, žeber, za prsní kostí,
kdy se vyloučila porucha kardiologické, gastritické nebo plicní etiologie,
skončilo po několika návštěvách úspěšně, palčivé bolesti se již nevrátily.
Také chronické otoky, lymfatické potíže, ucpané dutiny polypy
se zvukem uvolňují a atrofují rychle i bez kortikoidů.
Poúrazové stavy se rychleji navrací do normálu.
Zrychluje se proces hojení tkání, zatuhlost a prokrvení okolí jizev z poranění.
VYZKOUŠEJTE A SAMI SE PŘESVĚDČÍTE O ÚČINCÍCH LÉČENÍ ZVUKEM!

Léčení zvukem nově

„POMOCÍ ZVUKU NAVRACÍM ZPĚT DO TICHA“

FONOFORÉZA-Terapeutické léčení ladičkami, diagnostika a nastavení léčby
ČIŠTĚNÍ A HARMONIZACE ČAKROVÉHO SYSTÉMU LADIČKAMI
HARMONIZACE POHYBOVÉHO APARÁTU LADIČKAMI
(artrózy kyčlí a kolen, bolesti ramenních kloubů, záněty šlach,
karpální tunely, časté přetěžování sportem…)
FONOFORÉZNÍ HARMONIZACE PÁTEŘE A NERVOSVALOVÉHO TONUSU V TĚLE
(časté zablokování v různých úsecích páteře, ischias, ztuhlý krk, bolesti hrudníku,
bloky v oblasti žeber, výhřezy plotének, stavy po operacích a úrazech,
skoliózy, Scheuermann choroba, SI blokace s iritací do nohou)
VIBRAČNÍ CELOTĚLOVÁ AKUPRESURA CHODIDEL
(celková dysbalance orgánů v těle, metabolické poruchy, četné bolesti v těle)
HARMONIZACE MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU (ladičky, křišťálové mísy)
(hormonální poruchy, neplodnost, bolesti hlavy, nerozhodnost, neschopnost se cítit)
HARMONIZACE ZVUKEM U DĚTÍ
(nespavost a noční děsy, nesoustředěnost, hyperaktivita, ADHD,
autismus, DMO, neschopnost se adaptovat, problémy s komunikací)
FONOFORÉZNÍ HARMONIZACE NERVOVÉHO SYSTÉMU
(nespavost, neklid a stálá únava, syndrom vyhoření, tinnitus, zhoršení paměti,
stařecká demence, Alzheimer, Parkinson, roztroušená skleróza,
stavy po mozkových příhodách, neuropatie nohou,
bolestivé stavy po pásových oparech, parézách nervů …)
HARMONIZACE A LÉČENÍ ZVUKEM ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH
HARMONIZACE LÉČIVÝM ZVUKEM KŘIŠŤÁLOVÝCH MÍS INDIVIDUÁLNĚ
HARMONIZACE LÉČIVÝM ZVUKEM KŘIŠŤÁLOVÝCH MÍS PRO PARTNERY

Zralost člověka

Zralost člověka se pozná podle toho,
jak se člověk dokáže vyjadřovat.
Záleží na tom, jak to říká, komu to říká a co mu říká.
Naše centrum řeči náleží páté čakře, odtud jde zvuk,
který obsahuje různé zvukové frekvence.
Jsme tím, jak zníme!
Jsme-li otevření sobě, pak jsme otevření druhým i Universu.
Umíme-li komunikovat se sebou, v našich vztazích se budeme
cítit svobodně a rovnocenně.

„ENERGIE OSLOVENÁ ZVUKOVOU VIBRACÍ VYTVÁŘÍ HMOTU.
TVÉ VYSLOVENÉ MYŠLENKY TVOŘÍ TVOJI REALITU.“

Slyšíš ten zvuk…

Uvědomujeme si vůbec roli, jakou má zvuk v našich životech?
Slyšíme jedním uchem tam a druhým ven…
nebo se vše, co posloucháme nějakým způsobem do nás zapisuje?
Ta druhá možnost je pravdou.
Vše, co námi prochází slyší nejenom naše uši,
ale také všechny naše buňky.
Vnímají frekvence zvuku a řídí se jimi!
Jsem terapeutkou osobního rozvoje a jsem šťastná za to,
že jsem na své cestě byla dovedena také terapiím se zvukem.
Mí klienti jsou různí, většina však přijde se zdravotními potížemi
nebo jsou ze skupiny těch, kteří odmítají užívat psychofarmaka,
ale jejich psychika jim nedovolí žít v pohodě.
Pracuji se zvukem a ptám se jejich buněk: „Slyšíte ten zvuk?“
A ony slyší. Takové silné bolesti v epigastriu vyladíte během pár cinknutí
do vhodně zvolených ladiček Fibonacciho spirály.
Je-li klient poté ochoten pochopit, čím si buňky rozladil
a má-li odvahu, chovat se nyní k sobě jinak,
pak se sám vylaďuje směrem k harmonii.
Všichni víme, jak harmonie zní, doslova slastně!
Buňky to respektují a jejich program šlape jako hodinky.
Co dokáže zvuk, je pro nás logicky uvažující lidi mnohdy nepochopitelné,
ale má každodenní praxe s ním, mě přesvědčuje více a více o opaku.
Nedávno přišla na můj seminář žena, která před devíti lety ztratila
oba smysly. Čich a chuť. Seminář byl zaměřen na práci s tvary posvátné
geometrie a naladění se různými frekvencemi zvuku,
terapeutickými nástroji a ladičkami. Dnes přichází na trh celá řada
nových kovových léčivých nástrojů: oceandrumů, sundrumů,
hangdrumů, které pracují s jemnohmotnými frekvencemi
a především vyladěním mysli.
Do konce semináře u ženy došlo k odblokování
a ona radostí vyjekla,
že najednou ucítila vůni vykuřovadla.
Ani ve snu ji nenapadlo, že by se s tímto výsledkem vrátila domů.
Také další žena s pokřivenými klouby revmatoidní artritidou se cítila
lépe hybná a uvolněná, na své klouby, které cítí bolestivě po celé dny,
si během naslouchání zvuku ani nevzpomněla.
Zvuk je zkrátka úžasně léčivý.
Ve starých mysterijních školách se toto učení běžně vyučovalo.
Co se skrývá za tím, že se nyní zvuk opět dostává ke slovu?
Říkejme tomu „otevřené okno možností“.
Vesmír má své cykly a řád, i když nám lidem se jeví jako chaotický.
Naše Sluneční soustava se nyní dostává do míst,
odkud se ze středu Galaxie do ní dostává obrovské množství fotonů,
zvukové energie, která mění úroveň lidského vědomí.
Otvírá možnosti pro lidstvo dostat se opět do rovnováhy,
jednoduše do svého středu.
Neděje se to poprvé. Naše nekonečné vědomí si to pamatuje.
Naše mysl, nadlouho zvukem nastavená převážně
na levohemisférické vnímání, má tak možnost se zpět vyladit
více napravo. Směrem k cítění a našemu srdci.
Dostat se tak do středu mezi myšlení a cítění.
Myslet srdcem!
Pro lidstvo je to velká šance.
Fotony, které jsou frekvenčním zvukem vesmíru se ptají…
Slyšíš ten zvuk…