Autorské články
POSELSTVÍ ROKU 2021
Uvědomit si svůj bytostný dosah
a zároveň to, co už je nyní možné,
si vyžaduje velkou míru P.O.K.O.R.Y
ke všemu, co se právě děje a dále dít bude.
STROM ŽIVOTA

Princip STROMU ŽIVOTA

je pro nás lidstvo velkým darem.

Je tou nejlepší ochranou,

jakou v této době můžeme získat.

Představuje naše spojení s vesmírnými zákony.

Tak jak jsou pro lidský život důležité stromy,

tak je STROM ŽIVOTA každého z nás

důležitý pro celý VESMÍR.

A každý z nás jej máme někde hluboko v sobě,

i když jsme o něm dosud netušili.

Objev ho tam někde ve svém jemnohmotném světě,

podpoř ho v jeho růstu a zkus ho plně vnímat

už navždy jako svoji nedílnou součást.

Tvůj STROM ŽIVOTA je hologram,

je tu vždy, když se vědomě na něj napojíš.

Je součástí VELKÉHO STROMU ŽIVOTA,

zahrnující celý svět.

Představ si zcela živě,

jak bereš do rukou semínko rostliny,

zasaď ho do místa svojí největší síly v těle,

tam kde ji vědomě vnímáš,

dovol, ať se spojí s tebou samým

a vyroste z něj strom.

Postupně raší a zakořeňuje,

nyní se spojuje s každou tvojí buňkou.

Tento tvůj osobní STROM ŽIVOTA

je schopen odebírat

z každé tvé buňky všechno to,

co se v tvém těle během životů nastřádalo, 

a co překáží v dosažení plného zdraví.

Roste z toxinů, které se zde usadily.

Roste z přebytků, kterých se neumíš zbavit.

Roste z napětí, které neumíš uvolnit.

Roste ze smutku, který se někde střádal.

Roste z bolesti, kterou raději už necítíš.

Roste ze zklamání, které si radši nepřipouštíš.

Roste ze vší té zrady, která byla spáchána jinými

nebo tebou samým.

Roste ze sebelítosti, že se to děje právě tobě.

Vše, co v tobě uvízlo… to je nyní jeho stravou.

Tvůj STROM ŽIVOTA nyní zdařile roste,

skvěle se mu daří, pomalu sílí,

a tobě také navrací obrovskou chuť k životu,

dává ti pevnost kořenů, tím pochopení stínu,

přímost kmene, pochopení tvé cesty

a krásu koruny, tvé jedinečnosti.

Posiluje tvé elektromagnetické pole,

tedy imunitu, identitu a integritu.

Tvůj STROM ŽIVOTA je schopen změnit vše,

na co pomyslíš,  po čem toužíš a prahneš.

Dává ti obrovskou škálu možností volby,

sílu cokoliv změnit, být rychlý a flexibilní.

Dotkni se svýma rukama stromu života,

Pohlaď ho, pociť jeho živoucí energii,

dej mu všechnu svoji pozornost,

Až pocítíš, že se Tvému stromu daří,

pomalu roste a mění vše tak dokonale,

že se ti až tají dech, zíráš v dojetí,

jak moc je to snadné…

STROM ŽIVOTA vysuší vlhko tam,

kde je ho příliš,

naopak tam, kde je sucho,

podrží vodu a dodá místu vláhu.

Bude ti ochotně sloužit a plnit tvá přání.

Umožní ti nalézt cestu ke splnění úkolu,

proč jsi sem přišel a co se tvá duše má naučit.

Dá ti možnost smysluplně tady žít a existovat.

Jeho kořeny jsou tak silné, a tak rozsáhlé,

že tvoří násobek koruny tohoto stromu.

Podívej se na jeho kmen, je drsný, 

struktury v kůře tvoří nádherné obrazce,

tělo stromu je pevné a zdravé.

Opři se o něj, je ti oporou, dělá ti záda,

JE NYNÍ TVOJÍ VELKOU OPOROU a ochranou!

Od teď si můžeš více věřit, spolehnout se na sebe!

Nyní mu pohlédni do větví,

proplétají se snadno směrem ke Slunci,

a tančí podle síly větru svůj osobní tanec. 

Na větvích jsou listy, zdravě zelené a lesklé,

znamenají tvou inteligenci, tu emoční.

Od teď víš, že to, jak s ní dovedeš zacházet,

můžeš pomocí STROMU ŽIVOTA uvidět.

Spatříš nejprve květy, znamení jara,

ty jsou znamením tvé moudrosti,

jak zvolíš správně načasování,

aby květy nespálil mráz,

aby byla správná doba pro opylování včelami,

aby květy nezaschly z nedostatku vláhy.

A později na něm dozrají plody,

ty jsou zase výsledkem tvé dobré práce.

To, jak jsi mu dával pozornost a s láskou se o něj staral,

jak dokážeš být trpělivý a zodpovědný.

Nezapomínej však, že po tom všem

je třeba ctít dobu opadávání listů,

A také dobu, kdy listí zcela opadá

a strom si potřebuje odpočinout.

Budeš-li ctít přírodní zákony,

přirozené cykly v přírodě,

Tvůj život dostane jiný rozměr

a bude-li se dařit tvému

osobnímu STROMU ŽIVOTA,

bude se dařit také T.O.B.Ě.

ivadechživota

 

 

 

 

 

 

Umění „BÝT V POZADÍ“

Řeky a moře vládnou nad údolími,

protože se umí sklonit dolů.

Stejně tak vědoucí se ve svém konání

staví pod lidi, kterým chce být příkladem

a současně se staví za ně do pozadí.

Proto může být ve skutečnosti nahoře,

aniž by to lidi pociťovali jako tíživou nadvládu.

Proto může být v čele,

aniž by to lidé pociťovali jako křivdu a újmu.

Protože vědoucí s nikým nesoupeří,

nikdo nebude soupeřit s ním.

Zřím sebe…

Cokoliv je odmítnuto od sebe,
objevuje se ve světě jako událost.
Objevme odmítané v sobě a spousta událostí
našeho světa ztratí poplatnost.
Je čas na řádný úklid, ten je nedílnou součástí
celého procesu a následná očista dovolí člověku
navrátit se vlastnímu bytostnému rytmu.
Teď už zbývá režírovat zodpovědně každodenní hry
vlastního života a obsadit je živými a nadšenými herci.
iva-dech života

Čas je nebo už není

Existuje čas přátelé?
Zdá se, že už tady není,
minulost přestala platit
a budoucnost se staví z přítomnosti.
Zůstalo pouhé teď a možnost tvorby.
Co si vložíš „teď“ do svých představ,
to pak najdeš ve své realitě,
bez ohledu, zda je Ti to ku prospěchu!
Buď proto pozorný a bdělý,
čemu dáváš energii a kam míří Tvůj pohled.
Nebudeš pak zaskočen něčím,
o co jsi vůbec nežádal.
Nemáš-li své vlastní vize,
ovládá Tě lehce ten,
který představu má.
A ty pak ani netušíš,
že je to on, co tvoří Tvůj život.
Nebuď ovce, nemusíš, protože už můžeš jinak.
iva-dech života