Nejnovější příspěvky
Workshop PRÁCE S TĚLEM PŘES ZVUKOVÉ FREKVENCE

Připravila jsem zajímavý celodenní workshop,

a to pro všechny, kdo jsou otevření novým přístupům léčení.

Provázím lidi v různých sférách léčení dlouho,

pracuji se zvukem a vodou již delší dobu,

přesto nynější obrovské energetické změny,

totální rozpouštění starých dogmat

a pokřivených pohledů na fyzické funkce těla,

přinášejí každičký den úplně nová poznání o síle frekvencí,

jež mohou působit na lidské tělo kladně nebo destruktivně.

Provedu vás světem zvuků přímo působících na tělo fyzické

i na další těla jemnohmotná.

Vše bude provázeno živými ukázkami.

Malý počet účastníků poskytne mnoho prožitků

pro každého z účastníků, je vhodný především pro terapeuty,

kteří pracují s klienty skrze fyzické tělo.

Vše si prožijete a procítíte na vlastní kůži.

Zvukové ladění a harmonizace léčivými tóny

úplně změní vaše vnímání vnější reality,

někdy může jít až o jiný stav vědomí,

klienti často poprvé vidí obrazy, barvy

a vše se rozšiřuje o úplně nové vjemy.

Osvětlím rozdíly mezi různými frekvencemi,

působení na tvrdou a měkkou tkáň těla,

na tekutiny v těle jako je krev a lymfa,

na nervovou soustavu a mozkové frekvence,

proudění energií kundalini nebo plazmy v těle.

TERMÍN:  sobota 12.listopad 2022  od 10-17 hodin

V ceně lektorného je kromě informací a duchovní stravy

také kvalitní občerstvení a polední menu.

Kurz se koná v prostorách mé praxe.

Rezervace a více info na tel. 728 087 118

 

 

 

 

ZVUK A VODA…
O čem je vlastně život…
o neustálém plynutí Bytí na Zemi
o běžném setkávání se s tokem událostí,
ale také o uvědomování si toho,
jak nás vlastní strachy uvádí mimo něj,
mimo přítomnost, mimo naše tělo
i obírájí o bezprostřední prožitek!
Zkusme zůstat na čas vědomě
také ve své pravé mozkové hemisféře.
Zkusme zůstat plně ve svém těle,
uzemnění, přítomní a pozorní!
Zkusme si dnes plně naslouchat,
inspirovat se vším kolem
co k tomu pomáhá.
Zkusme si nepamatovat,
ale vybavit si pocit, prožívejme to!
Zkusme souznít se životem,
jehož vibraci uslyšíme,
takto podobně zníme MY sami!
Vylaďme se na to živé.
Zkusme na chvíli potkat sami sebe
v přítomném TEĎ a TADY!
To je způsob jak žije ŽIVÝ ČLOVĚK
a je to sám život.
ŽIVOT je TOK – voda a zvuk.
Toto je tvorba života-
ať se děje venku cokoliv.
Děkujeme, že zatím můžeme být lidmi.
11.9.2022 iva dechživota
LISTOPADOVÁ PÁLAVA A PODYJÍ

V termínu 17.11.-20.11.2022

pořádám pro všechny co milují pálavský kraj

čtyřdenní podzimní workshop v Mikulově 

s ubytováním přímo pod Svatým Kopečkem.

V podzimní čase, kdy už se energie turismu uklidnila,

můžeme společně v klidu nacítit energie Pálavy,

kněžských ženských silových zón a prastarých hradišť.

Pobyt bude zaměřen také na téma práce s vodním živlem

a to v meandrech Staré Dyje v oblasti Nových Mlýnů.

Budeme spolu putovat dračím údolím okolo Dyje,

kde se na březích nachází prastaré pyramidální stavby.

Provedu vás hlavním městem Velké Moravy Znojmem,

které také stojí na prastarých pyramidách.

Celkem dvakrát zavítáme na území Rakouska,

jednak na léčivá místa a také na vyhlídku,

odkud budeme dobře vnímat posvátnou geometrii

celého pálavského kraje. Dny se budou už sice krátit,

my však podvečerní čas využijeme na různé přednášky,

muzikohraní ve sklepních prostorách a k relaxaci.

REZERVACE NUTNÁ na telefonu 728 087 118

a to prostřednictvím zaslané zálohy 1500 Kč

na můj účet /ten je uveden v ceníku/

V ceně je 3x ubytování /400Kč za noc/ plus lektorné

POČET MÍST: celkem 11 osob

REZERVOVÁNO 9 / ZBÝVÁ 2

 

 

 

 

KDYŽ ZVUK PROUDÍ TĚLEM…
Jak dál v tomto světě?
Bude lépe?
Chaos se chopil moci úplně všude,
rozkládá vše staré,
dokola mísí a prověřuje všechny oblasti
včetně nyní tolik expandovaného ezosvěta…
Která je ta pravá cesta- matérie nebo duchovnosti?
Přichází konečně ta doba,
kdy lidem začne pomalu docházet,
že pojem „BÝT v těle“
není jen o zaručených informacích,
vědeckých studiích,
návodech v naučných knihách,
metodice na on-line seminářích,
chytrých technologiích, které tělo hlídají,
ani o rituálech a dlouhých meditacích,
… všeobecně o mysli jako takové.
Je mnoho těch co stále očekávají,
že se jim už konečně uleví,
budou zvládat lépe tuto energeticky náročnou dobu,
něco se stane zvenčí a jim pak najednou bude už lépe…
chtějí vše hlavně rychle a zaručeně,
ale jejich tělo dlí stále ve stejném módu nastavení.
Transformace je ale zkrátka věc individuální,
stane se cestou až po rozhodnutí uvnitř každého z nás,
a to prožívat realitu skrze tělo,
doposud to většinou bylo naopak.
Nemyslím si, že by to některou část populace
nějak zvýhodňovalo,
jak ženy tak muži to budou mít podobně.
Tímto počinem se ženský princip
ujme své nové úlohy,
že tedy tělo bude tím prvotním impulzem,
který vždy rozhodne a dá signál mysli,
co se bude dál v našem životě dít.
Být v těle je z počátku o poctivé
a ne vždy krátkodobé osobní cestě,
disciplinované pozornosti k sobě,
nejraději stálém vědomém stavu pozorování
a vnímání se skrze TĚLO.
Takže to bolí, přináší často nepříjemné pocity
a to mnohé lidi zastaví hned v počátku změny.
Nástrojem i cílem cesty ke změně je vždy to,
co je původní přirozeností těla
a čeho vědomé zdravé tělo obsahuje nejvíce=
strukturované= živé VODY v těle,
čisté buněčné paměti zbavené starého emočního napětí,
zdravý způsob DECHU těla- to je přirozené schopnosti
těla se samočistit.
Tím vším je nutno zpočátku projít
a vlastním prožitkem zjišťovat,
jak na tom v tomto ohledu právě jsme…
Pak teprve začíná opravdová cesta ZVUKU tělem.
Vše je totiž o FREKVENCÍCH, které tělem proudí.
Přesvědčit se o tom, jak to s průchodností těla máme,
je možné třeba FONOFORÉZOU- laděním těla
a následnou léčivou zvukovou koupelí,
která tě navede do autentického pocitu,
jaké je to cítít své tělo a vnímat, jak tělem proudí zvuk
a co se přitom děje v buňkách, orgánech, lebce…
když jsou obdařeny správnou frekvencí.

BESKYDY PODZIM 2022

Podzimní putování po Beskydech s Dechem života

Termín: středa 28.září- neděle 2.října 2022

Pětidenní worshop s mým provázením pro každého,

kdo má rád přírodu, hory a vodu.

Během putování se seznámíme s posvátnou geometrii krajiny

a pyramidálních údolí, které se nyní odhalují na celém světě.

Mnozí už jste se mnou absolvovali poutě Pálavou, 

pyramidy v Podyjí nebo pouť na horu Říp

a po vrcholech kolem Karlštejna.

Zavedu vás na místa, odkud budete vše dobře vnímat.

Jednotlivé kopce mají svou specifickou roli a komunikují spolu.

Mojí favoritkou je bájná hora Kněhyně. Beskydy jako masiv

mají neskutečnou sílu a vortex beskydského údolí

dosahuje hloubku přes sto metrů. Seznámím vás s ním.

Přes den se budeme toulat, trasy nejsou fyzicky náročné,

budeme přejíždět a často relaxovat i pracovat energeticky.

Každý večer vás čeká buď povídání na různá témata

/mystériu vody, soutoky řek v Beskydské oblasti,

pyramidy na Moravě, energetické leilines oblasti Moravy a Slezska/

ale také sdílení, hraní na léčivé nástroje

anebo individuální terapeutický servis.

Ubytování je zajištěno ve prostorném apartmánu

se 4 ložnicemi pro 11 osob kousek pod Lysou horou.

Cena: ubytování 450 Kč/noc /4 noci/ plus lektorné

Rezervace nutná.

Záloha předem 1500Kč na účet- uveden v ceníku služeb.

Volná místa: obsazeno/ lze se přihlásit pouze jako náhradník

Více informací na telefonu: 728 087 118

Těším se na vás ivadechživota